Terenska istraživanja Instituta

en

Virovitica – Kiškorija jug

Naselje, grad, županija: Virovitica, Virovitica, Virovitičko-podravska

Vrsta lokaliteta: višeslojno naselje

Razdoblje: antika, rani srednji vijek

Vrsta istraživanja: zaštitno iskopavanje

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: Kristina Jelinčić Vučković

U razdoblju od 13. svibnja do 9. srpnja 2005. godine izvršeno je zaštitno arheološko istraživanje na trasi zapadne obilaznice grada Virovitice. Lokalitet se nalazi između sela Korija i zapadnog ulaza u grad Viroviticu, neposredno uz Podravsku magistralu.

Istraženi su ostaci rimskog i srednjovjekovnog naselja koji su bili koncentrirani na dva uzvišena položaja međusobne udaljenosti od 50 m. Razlog tog prekida mogao je biti uzrokovan konfiguracijom tla jer je na mjestu prekida teren u padu što na tom mjestu uzrokuje obilno nakupljanje vode za kišnih dana, ali i unutrašnjom organizacijom samog naselja – gospodarskom ili rodbinskom podjelom.

Južno od ovog položaja nalazi se Bilogora, a podno njenih sjevernih obronaka na više mjesta pronađeni su ostaci rimske ceste Poetovio – Mursa. Ovdje istraženo naselje postojalo je od 2. st. po. Kr. do sredine 5. st. po. Kr. a kontinuiran i intenzivan život na njemu može se zahvaliti blizini te ceste, ali i Drave kao alternativne prometnice. Ta dva puta pružila su selu mogućnost razvoja trgovine i kontakte s drugim gradovima i naseljima Rimskog Carstva. Unatoč tome uvoz strane robe je malen, a općenito, stupanj romanizacije sve do kasne antike nije velik. To se vidi jasno na pokretnoj arheološkoj građi koja ima jasne lokalne tradicije koje sežu u prapovijest, ali i u organiziranju samog stanovanja. Radi se o zemunicama i nadzemnim objektima građenim od drvenih stupova i zemlje. Najveći broj nalaza čine ulomci keramičkog posuđa pretežno lokalne proizvodnje s obilježjima prapovijesnih tradicija. Pored keramike pronađeno je željezno oruđe, nakit od stakla, brončani predmeti i nešto nalaza troske.

Uz spomenutu cestu, postojala su naselja koja su pružala usluge potrebne putnicima: smještaj, promjena konja, popravci, prehrana itd. Na širem Virovitičkom području spominju se naselja Cocconis (smješta se u blizini Špišić Bukovice), Sirotis/Serota (bliža okolica Virovitice) i Bolentio(današnji Orešac) (Itinerarium Hieroloymitanum, 560-63, Itinerarium Antonini 129-31). Pored tih većih naselja, registriranim na itinerarima, uz ceste su postojala i druga manja sela (vici, pagi) i rustične vile koje nisu registrirane u izvorima. Ovdje istraženo naselje je jedno od mnogih naselja koja su pratila ceste, gradove i vile i činila jedinstvenu gospodarsku cjelinu.

14C analize pet uzoraka potvrdile su analizu rimskih arheoloških nalaza te se pouzdano može reći da je ovo rimsko selo funkcioniralo od 2. do u 5. st.

Osim rimskog, pronađeni su ostaci i srednjovjekovnog naselja koje je na temelju analize keramičkog materijala, potkrijepljene apsolutnim datacijama, opredijeljeno u dva osnovna horizonta: I – stariji iz kraja 8. i 9. stoljeća te mlađi koji se dijeli na horizont IIa – kraj 9. i početak 10. stoljeća i na horizont IIb – druga trećina 10. stoljeća. Ranosrednjovjekovno naselje Virovitica Kiškorija jug, iako istraženim opsegom malo, dalo je vrijedne podatke o načinima funkcioniranja ruralne ranosrednjovjekovne zajednice na području Podravlja i jedno je od rijetkih arheološki istraženih i obrađenih takvih naselja na prostoru sjeverne Hrvatske.

Literatura:

Galerija

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.