Terenska istraživanja Instituta

en

Virje – Volarski Breg/Sušine

Naselje, grad, županija: Virje, Koprivnica, Koprivničko-križevačka

Vrsta lokaliteta: naselje, radionica za proizvodnju željeza

Razdoblje: prapovijest, kasna antika, rani i razvijeni srednji vijek

Vrsta istraživanja: sustavno iskopavanje

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju (2008., 2010., 2012., 2013.) u suradnji s Muzejom grada Koprivnice (2012.)

Voditelji istraživanja: Tajana Sekelj Ivančan (2008., 2010., 2012., 2013.)

Arheološki lokalitet Volarski breg nalazi se desno uz cestu koja vodi od Virja prema Molvama u Koprivničko-križevačkoj županiji. Čitav prostor, koji čine tri vrlo niska brežuljka, bogat je površinskim arheološkim nalazima koji ukazuju da je lokalitet, poznat još od 1980-ih godina prošlog stoljeća, bio zaposjedan kroz više povijesnih razdoblja.

Pažnja arheologa ponovno je usmjerena na lokalitet nakon oranja 2007. godine kada su na površini oranice bile vidljive tamnije mrlje zemlje te veća koncentracija crvenog lomljenog lijepa, zgure i keramičkih sapnica, što je ukazivalo, osim naseobinskog, i na drugačiji karakter nalazišta. Poduzetim istraživanjima u 2008. istraženi su ostaci radionice za obradu metala s talioničkim pećima i jamama iz ranoga srednjeg vijaka. Evidentirani su ostaci pet peći za taljenje željezne rude in situ, pet okruglih jama sa zapečenim dnom, jedna polukružna tvorevina, najvjerojatnije ostatak neke ograde, te više ostataka drvenih stupova

Prema zamijećenim pozicijama površinskih nalaza tijekom 2008. smještenih sjevernije od sonde, zaključeno je da se i na tom položaju nalaze ostaci peći i objekata koji su zbog intenzivne poljoprivredne obrade u neposrednoj opasnosti od uništenja. Zbog toga su tijekom 2010. poduzeta iskopavanja kada su istraženi ostaci ranosrednjovjekovnog naselja te ostaci talioničke radionice. U nastavku istraživanja na istom položaju tijekom 2012. istražena je površina na kojoj su se nalazile veće arheološke cjeline kružnog tlocrta sa zapečenim dnom koje su bile zatrpane odbačenom zgurom i lijepom iz radionice. Čini se kako je njihova primarna funkcija bila za izradu drvenog ugljena, neophodnog u procesu taljenja željezne rude.

Rekognosciranjem okolnog područja tijekom 2012. otkriven je još jedan položaj s jednakim površinskim nalazima te su odmah provedena manja, probna iskopavanja i na toj, novoj poziciji zvanoj Sušine. Pronađeni su ostaci naselja iz razvijenoga srednjeg vijeka, te dio radioničkog kompleksa od kojeg je znatnu površinu pokrivao odlagan otpad iz radionice. Analiza radioaktivnog ugljika prikupljenog iz cjelina istraženih tijekom 2010. i 2012. godine pokazala je da se u tom dijelu nalazišta radi o talioničkim radionicama iz vremena kasne antike. Tijekom 2013. godine dio nalazišta na Sušinama je geofizički sniman te se na temelju tih rezultata otvorila površina od 300 m2. U istraženom radioničkom kompleksu zahvaćeni su rubni dijelovi radionice s ostacima peći koje se vjerojatno prostiru i šire, a znatnu površinu pokrivao je i odlagan otpad iz radionice. U sjeverozapadnom pak dijelu iskopa istražena je izdužena prapovijesna tvorevina koja je obilovala keramičkim ulomcima iz latenskog razdoblja, dok su u manjoj sondi istraženi dijelovi ranosrednjovjekovnog naselja.

Dosadašnja istražena površina arheološkog nalazišta Virje – Volarski breg/Sušine iznosi 2811 m², a planira se nastavak kako geofizičkih tako i arheoloških istraživanja i u 2014. godini.

Literatura:

Galerija

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.