Terenska istraživanja Instituta

en

Torčec – Prečno pole I

Naselje, grad, županija: Torčec, Drnje, Koprivničko-križevačka

Vrsta lokaliteta: naselje

Razdoblje: rani i razvijeni srednji vijek

Vrsta istraživanja: sustavno iskopavanje

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: Tajana Sekelj Ivančan

Arheološko nalazište Prečno pole I smješteno je sjeverno od mjesta Torčec u Koprivničko-križevačkoj županiji. Nalazište je poznato od 1997. kada su prikupljeni površinski nalazi, dok je u jesen 2002. obavljeno rekognosciranje šireg područja na temelju kojih je poduzeto sustavno, četverogodišnje arheološko istraživanje. Otvoreno je 7 sondi ukupne površine 1635 m2, s ciljem prepoznavanja ranosrednjovjekovnih naseobinskih struktura.

Na istraženom dijelu lokaliteta, na temelju analize keramičke građe, razlučeno je pet keramičkih skupina koje su se međusobno razlikovale, a kojima su pridruženi analizirani ostali nalazi iz objekata. Na temelju toga predložena je horizontalna stratigrafija srednjovjekovnih objekata na lokalitetu u pet izdvojenih naseobinskih faza, potkrijepljenih i 14C apsolutnim datumima. Najzastupljenije su prve tri faze (I – III), dok su faze naseljavanja IV i V sporadično zastupljene, tek s pokojim objektom nepoznate namjene.

Slijed naseljavanja mogao se pratiti od vremena kraja 6. i početka 7. stoljeća (faza I), kojem je moguće pripisati svega dvije istražene cjeline međusobno udaljene 150 m. U jednoj od njih prepoznat je blago ukopan stambeni objekt srednje veličine, kvadratnog oblika tlocrta, s kružnim ognjištem na južnom dijelu. U ovoj fazi naseljavanja keramičke posude su rukom rađene, pretežito neukrašene, po fakturi znatno različite od ostale mlađe keramike iz svih objekata. U domaćinstvu je u uporabi bio obični kuhinjski lonac, dok drugi funkcionalni oblici nisu pronađeni, a izdvaja se i ulomak koštanoga dvorednog češlja.

Drugi horizont (faza II), od prve polovice 7. do sredine 8. stoljeća, zastupljen je na istraženoj površini s 9 istraženih cjelina od kojih je jedna prepoznata kao blago ukopan veći stambeni objekt, kvadratnog oblika tlocrta. Istražena je i kamena samostojeća peć koja se nalazila uz jedan od objekata. U ovoj fazi keramički lonci su izrađeni na sporom lončarskom kolu i počinju se ukrašavati, naročito na gornjim dijelovima te na rubu. U domaćinstvu su u uporabi još i pekači, a izdvaja se i koštani alat – propletači.

Objekti treće faze razdijeljeni su u dvije grupe, stariju – od kraja 8. do druge polovice 9. stoljeća (faza IIIa) i mlađu, iz kraja 9. i prve polovice 10. stoljeća (faza IIIb). Značajka starijeg dijela je pojava srednje velikih i većih kvadratičnih poluukopanih objekata od kojih su dva vrlo dobro očuvana, oba smještena uz rub staroga dravskog meandra. Kuće su imale masivne drvene potpornje krovne konstrukcije, a u jednoj od njih pronađeno je i ognjište u obliku polukružno poslaganih oblutaka. Za kuće s drvenim nosačima krova pretpostavlja se da su imale zidove koji su se neznatno izdizali iznad hodne površine, na što nas upućuje nalaz kućnog lijepa s pravilnim širokim otiscima drvenih dasaka. Značajka mlađeg dijela je pojava stambenih kvadratičnih poluukopanih objekata manjih dimenzija s ognjištem u jednom od ugla kuće, ponovno bez nosača krovne konstrukcije. Glavna značajka faze III jest zajednička prisutnost keramičkih lonaca rađenih na sporom kolu s obilježjima iz prošle faze i onih izrađenih na brzom lončarskom kolu u istom objektu.

Raspored istraženih objekata pokazuje njihovu koncentriranost uzduž obale meandra, te se ostaci na Prečnom polu mogu okarakterizirati kao ruralno naselje raštrkanog tipa u kojem stanovništvo kontinuirano živi i u narednim stoljećima (faza IV i V), za što postoje naznake u provedenim istraživanjima.

Literatura:

Galerija

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.