Terenska istraživanja Instituta

en

Stari grad Dubovac

Naselje, grad, županija: Dubovac, Karlovac, Karlovačka

Vrsta lokaliteta: visinsko naselje, kasnosrednjovjekovna utvrda, renesansni kaštel

Razdoblje: eneolitik, kasno brončano doba, kasni srednji vijek

Vrsta istraživanja: zaštitno iskopavanje

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: Tatjana Tkalčec

Stari grad Dubovac nalazi se na istaknutom položaju iznad rijeke Kupe, na sjeverozapadnom rubu užeg gradskog prostora grada Karlovca. Sastoji se od triju kružnih kula i jedne četverokutna tlorisa, tzv. branič-kule. Zidana utvrda podignuta je na povišenome prapovijesnome humku, u čijem se produžetku na istočnoj povišenoj zaravni naziru ostaci srednjovjekovne crkve Sv. Mihovila. Povijesni izvori upućuju na to da je Dubovac prije kraja 14. stoljeća došao u ruke plemićke obitelji Zudara (Sudara). Godine 1442. Dubovac dolazi u najam kneza i bana Stjepana Frankopanskog, ali uskoro prelazi i u trajno vlasništvo knezova Krčkih-Frankapana. U njihovom posjedu je Dubovac ostao sve do sredine 16. stoljeća, kada prelazi u posjed Zrinskih.

Prva arheološka, probna istraživanja na Starom gradu Dubovcu poduzeta su još 1958. godine. Kasnija zaštitna istraživanja radi drenaže i sanacije objekta obavljao je Gradski muzej Karlovac (2001., 2004. i 2008.), pri čemu je ustanovljen srednjovjekovni obrambeni jarak, nalazi iz eneolitika, kasnog brončanog doba i početka željeznog doba te iz antike.

U istraživanjima Instituta za arheologiju utvrđeno je da je položaj u vrijeme kasnog brončanog doba služio kao visinsko naselje. Otkriven je rub kasnobrončanodobnog visinskog naselja (učvršćen izgorjelim daskama i zapečenom zemljom) s bedemom i nasipom od zemlje uz koji su otkriveni ostaci kuće koja se datira u sam kraj kasnog brončanog doba.

Srednjovjekovni obrambeni jarak presjekao je kasnosrednjovjekovni sloj iz 14. st., što nam govori da je podignut negdje krajem 14. ili tijekom 15. stoljeća. U vrijeme podizanja dubovačkog kaštela u ovome obliku kakvoga ga danas poznajemo, taj obrambeni jarak već bio izgubio svoju funkciju jer je tada već zatrpan i nad njime je izgrađena postojeća arhitektura. Na rubovima istaknute dubovačke gradine ustanovljeno je formiranje kasnosrednjovjekovnog bedema utvrđenog drvenim palisadama od niza okomito ili nakoso, prema očekivanim neprijateljima, okrenutim drvenim trupcima koji su na vrhovima vjerojatno bili zašiljeni. Novovjekovni renesansni kaštel je, dakle, sjeo na stariju srednjovjekovnu utvrdu, a ovaj pak na prapovijesnu gradinu.

Literatura:

Galerija

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.