Terenska istraživanja Instituta

en

Sotin

Naselje, grad, županija: Sotin, Vukovar, Vukovarsko-srijemska

Vrsta lokaliteta: naselja, groblja, privremeni vojni logor, prometnice (naselje badenske kulture; naselje i groblje daljske grupe, antičko naselje i groblje, privremeni vojni logor, ranosrednjovjekovno naselje)

Razdoblje: eneolitik (Badenska kultura), kasno brončano i starije željezno doba (Daljska grupa), antika, rani srednji vijek

Vrsta istraživanja: terenski pregled, arheološka iskopavanja

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju u suradnji s Gradskim muzejom Vukovar

Voditelji istraživanja: Daria Ložnjak Dizdar, Mirela Hutinec

Probna arheološka istraživanja provode se u Sotinu od 2008. godine u sklopu projekta MZOŠ-a pri Institutu za arheologiju Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske, a u suradnji s Gradskim muzejom Vukovar. 2012. godine u finaciranje projekta uključilo se Ministarstvo kulture.

Istraživanja su inicirana zbog izuzetne prilike da se na primjeru arheološkog nalazišta u Sotinu provjere hipoteze o odnosu naselja i groblja u vrijeme kasnog brončanog i starijeg željeznog doba u Podunavlju. Polazište za istraživanje, prije svega, bile su spoznaje rođenog Sotinćanina, arheologa Mate Ilkića s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadrun koji godinama provodi terenske preglede na sotinskom području, kao i arhiv Gradskog muzeja Vukovar o prethodnim zaštitnim istraživanjima na području Sotina pomoću kojih se moglo locirati groblje željeznodobne zajednice.

Dosadašnjim istraživanjima (2008.-2013.) provedenim u 16 sondi na različitim lokacijama na sjeveroistočnom, istočnom i jugoistočnom dijelu današnjeg naselja Sotin, istražena je površina od 4868 m2. Otkriveni su rubni dijelovi naselja badenske kulture, kao i rubni dijelovi naselja daljske grupe. Istraženo je 70 željeznodobnih paljevinskih grobova daljske grupe datiranih 9.-7. st. pr. Kr. Prema definiranim rubovima željeznodobnog groblja, pretpostavlja se da je ono veliko oko 100.000 m2. Također je utvrđeno kako su se u željeznom dobu pokopavali vjerojatno prema rodovskom principu u skupinama, a izdvojen je i dio groblja gdje su se pokopavali ugledni članovi zajednice u 8. st. pr. Kr. Otkriveni su i gospodarski dijelovi civilnog antičkog naselja, dio obrambenog rova privremenog vojnog logora iz 2. st. Pronađeni su ostaci antičkih prometnica koje su iz rimskog Cornacuma vodile prema istoku i jugoistoku, uz koje su potvrđeni ostaci nekropola prema 35 istraženih paljevinskih i kosturnih grobova. Na području sjeveroistočnog dijela današnjeg naselja u Sotinu istražen je dio ranosrednjovjekovnog naselja.

Kronološki različit mozaik spoznaja o životu u Sotinu povezuje ga uz daleke ljude i krajeve kada su na ovaj prostor stizala dobra i ideje komunikacijom uz Dunav, koji je oduvijek imao više uloga u europskom krajoliku, kao i danas. Arheološka istraživanja rubnih dijelova nalazišta, čija važnost je posvjedočena višetisućljetnim kontinuitetom, ponudila su važne spoznaje o mikrotopografiji naselja, istovremenih grobalja i prometnica te mijeni njihovih pozicija i važnosti kroz prapovijesna i povijesna razdoblja.

Literatura:

Galerija

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.