Terenska istraživanja Instituta

en

Poljana Križevačka 1

Naselje, grad, županija: Poljana Križevačka, Križevci, Koprivničko-križevačka

Vrsta lokaliteta: naselje

Razdoblje: bakreno doba, rano brončano doba, kasno brončano doba, mlađe željezno doba, antika, kasni srednji vijek

Vrsta istraživanja: zaštitno iskopavanje

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: Marko Dizdar

U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 4 Poljana Križevačka 1, na trasi auto-ceste A12, otkriveni su ostaci prapovijesnog, antičkog i srednjovjekovnog naselja. Nalazište je položeno na blagom, ovalnom uzvišenju smještenom u dolini Glogovnice, na jugozapadnom rubu naselja Poljana Križevačka.

U zaštitnim istraživanjima obuhvaćena je površina od 36.152 m2. Otkriveni su ostaci naselja iz više razdoblja prapovijesti – bakrenog doba (lasinjska kultura), ranog (vinkovačka kultura) i kasnog brončanog doba (mlađa faza kulture polja sa žarama), mlađeg željeznog doba (latenska kultura), zatim iz antike te kasnog srednjeg vijeka. Intenzitet naseljavanja tijekom svih razdoblja svjedoči o izuzetno povoljnom položaju smještenom na komunikaciji kojom se ostvarivala povezanost gornje Posavine s križevačko-koprivničkim područjem i gornjom Podravinom. Posebno su značajni podaci o infrastrukturi naselja iz svakog pojedinog razdoblja.

Infrastrukturi naselja lasinjske kulture pripadaju ukopi zemunica i jama u kojima su otkriveni ulomci lonaca i zdjela, zatim vrčevi te žlice. Na središnjem dijelu uzvišenja izdvojeni su objekti vinkovačke kulture u čijim su zapunama pronađeni lonci zaobljenog tijela i niskog cilindričnog ili stožastog vrata, zatim zdjele zaobljenog tijela i koso postavljenog ruba kao i vrčevi kuglastog tijela i cilindričnog vata. Pronađeno je i nekoliko jama koje pripadaju razdoblju kasnog brončanog doba u čijim su zapunama pronađeni ulomci lonaca bikoničnog tijela i vodoravno ili koso izvučenog ruba, zatim zdjele zaobljenog tijela i koso kaneliranog ruba te šalice zaobljenog tijela s visokom ručkom. Prema analizi keramičkih oblika, naselje se može datirati u Ha B stupanj, odnosno može se pripisati mlađoj fazi kulture polja sa žarama – grupi Velika Gorica. Jedno od najintenzivnijih naseljavanja zbilo se tijekom mlađega željeznog doba. Radi se o karakterističnom nizinskom naselju čija infrastruktura uključuje ostatke kuća i spremišta od kojih su preostali ukopi rupa za stupove kao i brojne jame te kanale koji vjerojatno predstavljaju granice okućnica ili dvorišta. Pronađeni su ulomci posuda izrađenih na lončarskom kolu, ali i oni koji su modelirani rukom koji naselje datiraju u kasni laten. Naselje se kontinuirano nastavlja i u ranorimsko vrijeme, budući da su se sačuvali isti tipovi objekata i dio keramičke ostavštine. Znatan broj objekata pripada ostacima naselja iz kasnog srednjeg vijeka. Među pokretnim nalazima izdvajaju se ulomci keramičkih posuda, zatim grijači, kao i ulomci željeznih predmeta. Naselje se može datirati od 13. do 15. st. U pisanim izvorima naselje Poljana spominje se 1267. godine čiji su vlasnici bili iz obitelji Brodarić.

Literatura:

Galerija

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.