Terenska istraživanja Instituta

en

Krapina – Vukšićev breg

Naselje, grad, županija: Krapina, Krapina, Krapinsko-zagorska

Vrsta lokaliteta: podgrađe burga

Razdoblje: kasni srednji vijek

Vrsta istraživanja: sustavno iskopavanje

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: Tatjana Tkalčec

Arheološki lokalitet Vukšićev breg nalazi se na istoimenome brijegu iznad današnje Krapine, sjeveroistočno od rječice Krapinčice, uz državnu cestu D1, a nedaleko od Starog grada Krapine. Nalazište na položaju Vukšićev breg u neposrednoj je vezi s arheološkim kompleksom Krapina – Stari grad. Smješteno je kakvih dvjestotinjak metara sjeverozapadno od krapinskoga renesansnoga palasa i nalazi se izvan glavnih gradskih zidina te predstavlja dio suburbija krapinske utvrde. Na sjeverozapadnoj poziciji zemljišta obitelji Barušić na Vukšićevom bregu u Krapini, iskopom za bunar 2012. godine, vlasnici zemljišta naišli su na slojeve gorevine te ulomke keramičkih posuda, a na oko stotinjak metara udaljenoj poziciji na rubu voćnjaka obitelj Barušić je dubokim iskopom došla do očuvanih ostataka drveta nekoga objekta.

Na prvoj poziciji arheološkim istraživanjima utvrđeno je postojanje drvenog objekta omazanog kućnim lijepom podignutoga na podnožju terase južne padine Vukšićevoga brega. Veliki tragovi vatre ukazuju da je objekt stradao u požaru, a nije nam poznato je li uzrokom požaru bio nesretni slučaj ili namjerni neprijateljski čin. Pretpostavljamo da je objekt svojim dimenzijama mogao biti barem dvoprostorna drvena kuća, ili pak jednoprostorna većih dimenzija. Tipološko-kronološkom analizom keramičkih ulomaka objekt možemo datirati u razdoblje od 15. pa do u početak 16. stoljeća.

Na drugoj, jugoistočnoj poziciji voćnjaka obitelji Barušić pronađeni ostaci drvene građevine mogli bi se interpretirati kao drvetom obložena građevina, vjerojatno njen podrumski duboko ukopani dio ili pak kao drveni bunar. Nedovoljno otvorena površina ne omogućava konačnu interpretaciju i dataciju, a vjerojatno se radi o novovjekovnome nalazu.

Literatura:

Galerija

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.