Terenska istraživanja Instituta

en

Klenovec Humski – burg Vrbovec

Naselje, grad, županija: Klenovec Humski, Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska

Vrsta lokaliteta: burg

Razdoblje: kasni srednji vijek

Vrsta istraživanja: sustavno iskopavanje

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: Željko Tomičić (1987., 1994., 2001.– 2004.), Tatjana Tkalčec (2004.– )

Srednjovjekovni se Vrbovec u povijesnim pisanim izvorima indirektno spominje već 1267. godine, a izrijekom kao castrum Vrbouch 1354. godine. Iako postoje spomeni grada u povijesnim vrelima, te je poznato da je bio u vlasništvu kralja Žigmunda, pa potom celjskih grofova, zatim kralja Matije Korvina i bana Jana Vitovca, malo je toga poznato o funkcioniranju samoga grada i njegove infrastrukture, burga koji je svojedobno bio središtem čitavoga Vrbovečkog arhiđakonata. Vrijedni arheološki nalazi pružili su cjelovitu sliku o stoljećima gotovo zaboravljenoj utvrdi. Život je na burgu započeo već u 12. st. Romanički grad podignut krajem 12. stoljeća ili početkom 13. st. sastojao se obodnog zida, palasa na sjeveru, u čijem su prizemlju bili gospodarski objekti, južne branič-kule, dvorišta s cisternom i, vjerojatno, gospodarskim drvenim objektima u jugoistočnom i istočnom dijelu dvorišta, zatim manje trapezoidne istočne prostorije unutar jezgre burga koja je dograđena u kasnijim fazama egzistencije srednjovjekovnoga grada, odnosno u drugoj polovici 15. stoljeća. Prizemni prostor bio je gospodarskih namjena (kuhinja i spremišta), a na katu ili katovima je bio stan plemića sa spavaonicama i reprezentativnim sobama za boravak koje su grijane bogato ukrašenim kaljevim pećima. Repertoar nalaza ukazuje na to da je plemić kao pribor za jelo i piće koristio luksuzno ukrašene noževe, staklene i keramičke čaše te vrčeve. Izvan jezgre burga uz sjeveroistočni dio obodnog zida dograđen je u najranijim fazama izduženi zidani objekt koji vjerojatno predstavlja branjeni ulaz u jezgru burga. Novija istraživanja 2012. godine pokazala su da sličnih aneksiranih prostorija još možemo očekivati na padinama lokaliteta, uz obodne zidine burga.

Arheološkim metodama došli smo do uvida u velike graditeljske preinake burga za vremena celjskih grofova, kao i do saznanja da se život na Vrbovcu odvijao duže nego što se to do sada smatralo. Iako srednjovjekovna isprava iz 1463. godine spominje uništeni grad Vrbovec (abolitum castrum Wrbowcz), a na takve podatke ukazuje i isprava iz 1497. godine (montem Werbowcz desertum, in quo castrum olim Werbowcz extasse dicitur), arheološka istraživanja su pokazala da je život u prvoj polovici 16. stoljeća obnovljen te je na ruševinama srednjovjekovnog burga podignuta moćna drvena kula, koja je, na osnovi nalaza luksuznih predmeta, osim što je bila u funkciji stražarnice, zasigurno udomljavala i bogatije plemiće. Na osnovi tih spoznaja određene povijesne isprave o sukobima Kotvića i Ratkajevih možemo povezati s ovim lokalitetom.

Literatura:

Galerija

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.