Terenska istraživanja Instituta

en

Ilok – Dvor knezova Iločkih / crkva Sv. Petra Apostola

Naselje, grad, županija: Ilok, Ilok, Vukovarsko-srijemska

Vrsta lokaliteta: višeslojno naselje i groblje

Razdoblje: prapovijest, antika, srednji vijek, novi vijek

Vrsta istraživanja: zaštitno iskopavanje

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: Željko Tomičić

Zaštitna arheološko-konzervatorska istraživanja Dvora knezova Iločkih (dvorac Odescalchi) provedena su s ciljem obnove graditeljskoga sklopa Gornjega grada u Iloku, a odvijala su se u okviru projekta Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol. Na osnovi rezultata ranijih zaštitnih iskopavanja te slučajnih nalaza poznato je kako je lesni plato desne obale Dunava bio kontinuirano naseljen tijekom svih razdoblja prapovijesti. Antički povijesni izvori na tlo Iloka smještaju utvrdu i naselje Cuccium. Svoj puni uspon Ilok doživljava od sredine 15. st. kada u vrijeme Nikole Iločkog i njegovog sina Lovre postaje značajno političko, crkveno i gospodarsko središte.

Iskopavanja na prostoru Dvora knezova Iločkih potvrdila su kontinuirane tragove prapovijesnih naselja, od mlađeg i starijeg željeznog doba, zatim kroz cijelo razdoblje brončanog doba, kasnu fazu bakrenoga doba, sve do mlađega kamenog doba. Dokumentirani su i brojni tragovi naseljavanja u kasnoj antici, a otkriveni su i ostaci nekropole. U grobovima su pronađeni naoružanje, predmeti nošnje, nakit, toaletni pribor te popudbina. Jedan od najznačajnijih nalaza predstavlja mač u koricama (gladius) tipa Mainz uz koji se nalazio pojas (cingulum). U grobove su položene posude s hranom i pićem te svjetiljke. U posudama su pronađene sjemenke žitarica i voća, najviše vinove loze koja se uzgajala na padinama Fruške gore. Grobovi se mogu datirati u prvu polovicu 1. st. i u njima su vjerojatno bili pokopani pripadnici lokalne aristokracije.

U istraživanjima je u cijelosti definirano sjeverno krilo, veličine 47,5x17,7 m, te ulazni objekt dvokatnog dvora knezova Iločkih koji je sredinom 15. st. podignuo Nikola Iločki. Razina podnica pokazuje kako se radilo o podrumskim prostorijama u koje se ulazilo stepenicama iz dvorišta. Na podnicima je izdvojen paljevinski sloj koji ukazuje na stradanje dvora u požaru tijekom opsade grada Iloka od kralja Vladislava II. Jagelovića u zimu 1494. godine ili pri turskom osvajanju 1526. godine. Zapune ukopa za temelje obodnih zidova sadržavale su nalaze novca Ladislav IV. (1440.-1457.) koji su važni za datiranje gradnje dvora. Pronađeni su ulomci polikromnih pećnjaka iz radionica u Regensburgu i Tirolu koji najvjerojatnije potječu iz viteške dvorane što se nalazila na katu. S turskom dominacijom mogu se povezati nalazi koji svjedoče kako se život odvijao oko dvora koji se, prema izvorima, nalazio u lošem stanju, posebice sjeverno krilo koje je krajem 17. st. u cijelosti razgrađeno. Najmlađe strukture svjedoče o obnovama koje su tijekom više od dva stoljeća poduzimali članovi obitelji Odescalchi.

Druga zona istraživanja obuhvatila je crkvu sv. Petra Apostola koja je zabilježena u pokusnim istraživanjima provedenim 50-ih godina 20. st. Crkva ima prostranu trodijelnu lađu s podnicom od opeka unutar koje je otkriveno šest pari masivnih stupova te oltarna menza. Na istočnom dijelu nalazila se poligonalna apsida, dok se na zapadnom pročelju uzdizao zvonik. Na obodnim zidovima crkve otkriveni su masivni kameni kontrafori, dok se između njih nalaze kosturni ukopi iz kasnog srednjeg i novog vijeka.

Literatura:

Galerija

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.