Terenska istraživanja Instituta

en

Gornji Vukojevac

Naselje, grad, županija: Gornji Vukojevac, Lekenik, Sisačko-moslavačka

Vrsta lokaliteta: naselje i groblje

Razdoblje: kasno brončano doba, antika

Vrsta istraživanja: zaštitno iskopavanje

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: Marko Dizdar

U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 6 Gornji Vukojevac, na trasi auto-ceste Zagreb-Sisak, otkriveni su ostaci prapovijesnog i antičkog naselja s nekropolom. Nalazište je pronađeno u terenskom pregledu 2008. godine kada su na oranicama između Gornjeg i Donjeg Vukojevca prikupljeni keramički nalazi koji su pripisani razdobljima prapovijesti, antike i srednjeg vijeka. Nalazište je smješteno na rubu uzvisine koje se prema jugu blago spušta u nizinu potoka Koravec.

Istraživanjima je obuhvaćena površina od oko 16.630 m2 na kojoj su otkrivene brojne jame, kanali, rovovi i stupovi u čijim su zapunama pronađeni ulomci keramičkih posuda i kućnog lijepa, zatim kamenih i metalnih te staklenih predmeta. Infrastrukturi prapovijesnoga naselja pripadaju pravokutne osnove kuća i spremnica od kojih su preostali ukopi rupa za stupove različitih dubina i promjera. Kuće su bile postavljene u nizove, s komunikacijama širine 2-3 m između njih. Izdvojeni su i ukopi uskih rovova u koje su vjerojatno bili postavljeni drveni stupovi koji su predstavljali dijelove ograda dvorišta ili okućnica. U zapunama jama pronađeni su ulomci različitih oblika lonaca i zdjela koji su najčešće ukrašeni s plastičnim aplikacijama te se datiraju u kasno brončano doba, u stariju fazu kulture polja sa žarama (13.-12. st. pr. Kr.).

Dijelu infrastrukture rimskog ruralnog naselja pripadaju uski kanali U-presjeka, odnosno radi se o ostacima ograda dvorišta koja su položena uz cestu od koje su se sačuvala dva niza usporednih kanala. Širina ceste iznosila je oko 5,50 m. U dijelu rimskoga naselja pronađeno je pet paljevinskih grobova tipa bustumili su spaljeni ostaci pokojnika položeni u grobnu jamu s ulomcima keramičkih posuda te metalnim i staklenim predmetima. Grobovi se mogu datirati u 2.-3. st. Nedaleko od istraživanog naselja, u Donjem Vukojevcu poznat je noričko-panonski tumul koji je smješten uz trasu rimske ceste. U zapunama objekata rimskoga naselja pronađeni su ulomci opeka i tegula. Među oblicima keramičkih posuda prepoznaju se zdjele i lonci koji pripadaju dijelu rimske provincijalne keramografije sa snažnim autohtonim utjecajima, što datira istraženi dio naselja od kraja 1. do početka 3. st.

Literatura:

Galerija

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.