Terenska istraživanja Instituta

en

Dvorac Mali Tabor

Naselje, grad, županija: Prišlin – Mali Tabor, Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska

Vrsta lokaliteta: renesansni kaštel, ranobarokni dvorac

Razdoblje: kasni srednji vijek, novi vijek (XV. stoljeće, XIX. stoljeće)

Vrsta istraživanja: zaštitno iskopavanje

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju u Zagrebu u suradnji s općinom Klanjec i Zagorska sela te Muzejom Veliki Tabor u Desiniću

Voditelji istraživanja: Ivančica Pavišić, Vlasta Begović

Srednjovjekovni arheološki lokalitet kaštel-dvorac Mali Tabor nalazi se na krajnjim zapadnim ograncima Kostelske gore (334 m.) u općini Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska županija. Na raskršću putova za Lastine i Brezno, sjeverno od župne crkve Sv. Petra u Prišlinu, smjestilo se istoimeno naselje ponad široke doline rijeke Sutle. Položaj crkve Sv. Petra podignut je na najvišoj visinskoj koti gradine (365 m.) na čijem se platou središnje zaravni brijega prostiralo i srednjovjekovno groblje. Na prostranoj zaravni izdvojenog brijega, kako je zapisano u starim topografskim kartama na položaju «Kraj starog groblja», dominira velebni srednjovjekovni kaštel-dvorac Mali Tabor. Nekadašnji kaštel, potom dvorac, podignut je na uskom i dugačkom platou brijega na važnoj strateškoj točki i komunikaciji s koje se u neposrednoj okolici vizualno kontaktiralo s velikim srednjovjekovnim dvorcima – burgovima Cesargrad, Veliki Tabor, Vrbovec i Kostel.

U povijesnim izvorima iz arhiva obitelji Rattkay nema podataka koji bi sa sigurnošću ukazivali na vrijeme graditelja Malog Tabora. Autor isprave iz 1511. g. navodi dvije utvrde po imenu i po njihovoj veličini i funkciji, te za Veliki Tabor upotrebljava naziv castrum, odnosno plemićki grad, dok Mali Tabor naziva castellum(kaštel, tvrđavica). Od druge polovice 13. stoljeća obližnji plemićki grad Vrbovec sjedište je vrbovečkog ili velikotaborskog vlastelinstva, čijom propasti polovicom 15. stoljeća kaštel Mali Tabor preuzima njegovo sjedište. Od 1490. do 1504. g. u posjedu je hrvatsko- ugarskog bana Ivaniša Korvina. Nakon smrti Beatrice Frankapan-Korvin 1510. godine, supruge Jurja Brandenburškog iz kuće Hohenzollern, godine 1511. spominje se prvi put castellum Kys Thabor). Gotovo tri stoljeća njime gospodari moćna ugarska obitelj Rattkay (1524.-1793.). Godine 1792. Ivan Rattkay ostavlja dvorac Mali Tabor svom nećaku, barunu Josipu Wintershoffenu koji njime gospodari do 1818. Potom ga nasljeđuje obitelj Rikard Jelačić iz zaprešićke loze u čijem je posjedu do 1876. godine, a od tada je u posjedu irskog baruna Henrika Kavanagha.

Tijekom arheoloških istraživanja na dvorcu Mali Tabor definirana je konstrukcija zapadnog obrambenog zida dvorca koji je sačuvan u visini od 50 cm do 2,15 m. S vanjske strane prema zapadu zid ima niz (tri-četiri) snažnih kontrafora koji su u ruševnom stanju. Struktura zapadnog ogradnog zida dvorca s unutrašnje strane dvorišta ukazivala je na konstrukciju gradnje od poluobrađenih kamenih blokova, različitih veličina, nemarno slaganih u redove i povezanih mortom. Na zidu su vidljiva dva prozorska otvora svijetle širine 80x90 cm izvedena s lučnim nadvojem od uskih kamenih blokova visine 26 cm, koji su slagani radijalno od pete luka prema zaglavnom kamenu. U strukturi zida mjestimično se nailazi na umetnutu opeku, a njena upotreba ne pokazuje nikakve pravilne vertikalne ili horizontalne redove uzduž cijele dužine zida od 21 m. Ovakva gradnja obrambenih zidova poznata je iz primjera na renesansnim kaštelima u Cerniku, Gvozdanskom i Čazmi. Taj zapadni zid, vjerojatno originalni obrambeni zid kaštela Mali Tabor, jedini je očuvani zid koji po svojoj tehnici gradnje pripada onoj skupini već poznatih kaštela na prostorima sjeverozapadne Hrvatske.

Na zapadnom ogradnom zidu u temeljnoj stopi s istom strukturom gradnje nadovezivao se polukružni zid koji je ocrtavao zidove četvrte kule (sjeverozapadne kule dvorca). Kula je sačuvana u svom tlocrtu s visinom zida nešto iznad nivoa ulaznog praga, koji je u potpunosti sačuvan. Kula je sličnih dimenzija kao i preostale tri sačuvane kule s ulazom s dvorišne, a slijedi zid iste strukture kao i zapadni obrambeni zid koji se spajao sa sjeveroistočnom kulom.

Sjeverni zid građen je od priklesanih kamenih blokova u jakom vapnenom mortu mjestimično s dodatkom cigle, te je po svojim tipološkim osobinama srodan načinu gradnje sjeverozapadne kule dvorca. Renesansni zid proteže se u dužini od 15,60 m sve do potpornog zida između šestog i sedmog luka novog istočnog zida barokiziranog dvorca. Iskopavanja su pokazala da se radi o sjevernom obrambenom zidu koji je spajao sjeverozapadnu i sjeveroistočnu kulu renesansnog kaštela, odnosno nekadašnji obrambeni sustav kaštela Mali Tabor iz njegove najranije faze gradnje.

Mali Tabor najistaknutiji je primjer gradnje renesansnog kaštela u Hrvatskom zagorju iz kojeg se mogu razlučiti dvije osnovne razvojne faze. U najstarijoj fazi gradnje kaštel je imao oblik pravokutne građevine s obrambenim zidovima i četiri polukule (od čegaje preostao zapadni i sjeverni obrambeni zid), kao što je to vidljivo na tlocrtu iz 1861. godine. Ulaz se vjerojatno nalazio na sjevernom obrambenom zidu fortifikacije. U drugoj građevinskoj fazi kaštel je pregrađen u jednokatni barokni dvorac i u takvoj se funkciji održao do XIX. stoljeća. Tada je dobio nadogradnju jednokatnog aneksa na istočnom krilu dvorca sa sjeverne strane. U isto vrijeme na sjevernoj strani nastala je dogradnja manje pravokutne građevine, koja se koristila u razne gospodarske svrhe. Tada je srušen sjeverni obrambeni zid kaštela, a prostor između gospodarske zgrade i aneksa istočnog krila dvorca dobio je novi ulazni portal koji se sačuvao do danas.

Značaj kaštela i dvorca Mali Tabor je u činjenici da predstavlja spomenik koji nosi karakteristike renesansnog kaštela i baroknog dvorca. Po svojim kulturološkim obilježjima pripada rijetkim primjerima srednjovjekovne profane arhitekture na prostorima kontinentalne Hrvatske.

Galerija

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.