Završena istraživanja

en

Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-17. stoljeće)

Ključne spoznaje. Projekt nastoji temeljnim i primijenjenim istraživanjima proniknuti u svekoliko srednjovjekovno arheološko nasljeđe kontinentalnog i sredozemnog dijela Hrvatske i nastaviti s temeljnim proučavanjima važnog segmenta hrvatskog identiteta, hrvatske nacionalne arheologije srednjovjekovnog razdoblja u kontekstu i u sučeljavanju sa sinkronim nasljeđem Europe. Projekt otkriva hrvatske prinose svjetskoj religiji, kulturi, znanostima u prošlosti i sadašnjosti. U svojoj srži projekt se nastavlja na dosadašnje višegodišnje uspješne rezultate istraživanja nekoliko bitnih vremenskih i kulturnih horizonata: kasne antike i seobe naroda, Justinijanove rekonkviste, ranoslavenskog naseljavanja, interakcija Hrvata i Franaka na panonskom, odnosno dalmatinskom tlu, geneze i kontinuiteta bjelobrdskog kulturnog kompleksa, proučavanje fenomena gradišta i srednjovjekovnog naseljavanja, arheološkog nasljeđa viteških i crkvenih redova, profanog vojnog i sakralnog graditeljstva. Prikupljanje, dokumentacije, snimanje i digitaliziranje hrvatske srednjovjekovne arheološke baštine, kao i relevantne arhivske građe, te njihova obrada, istraživanje i objavljivanje. Projekt se dotiče čovjekovog utjecaja na urbanu baštinu, očuvanje povijesnih i prirodnih prostora i spomeničkih cjelina (razvoj kulturnog turizma i upravljanje kulturnim dobrima), odnosno kulturne tradicije hrvatskog sredozemnog i kontinentalnog (srednjoeuropskog i podunavskog) prostora. Projekt se temelji na međuregionalnoj (Sredozemlje, Srednja Europa, Podunavlje) i međunarodnoj suradnji. Uspostavlja suradnju znanosti i visokoškolskog obrazovanja. Hipoteze projekta sadržane su u nastojanju dosezanja znanstvene kompetentnosti hrvatske srednjovjekovne arheologije, kao i uspostavljanja trajnih mostova intenzivne suradnje s europskom i svjetskom znanošću. Važnost projekta višeznačna je obzirom na sadržaj nasljeđa i široki vremenski raspon kojega predstavlja u relacijama Europe i obogaćenju sveukupne arheološke slike o hrvatskom srednjovjekovnom kulturnom identitetu. Očekivani rezultati. Predloženim projektom koji predstavlja nastavak dosadašnjih istraživanja, nastoji se prikupiti opća temeljna dokumentacija o nalazištima srednjovjekovnog razdoblja u Hrvatskoj s naglaskom na nalazišta koja su predmetom ciljanih temeljnih terenskih istraživanja u njezinom kontinentalnom dijelu. Projekt je bitno uklopljen u nakladničku djelatnost Instituta za arheologiju, kao i nove programe koji proizlaze iz djelatnosti suradnika.

Željko Tomičić, Juraj Belaj

Literatura:

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.