Završena istraživanja

en

Sjeverno Hrvatsko primorje u kontekstu antičkog obrambenog sustava

Unutar prostora sjevernog Hrvatskog primorja protežu se dva antička obrambena sustava, različite strateške namjene i graditeljske strukture: prvi je kasnoantički obrambeni sustav Claustrae Alpium Iuliarum na prostoru unutrašnjosti sjeverne Liburnije (u literaturi ta se dionica Claustrae na prostoru sjevernog Hrvatskog primorja naziva "Liburnski limes"), a drugi je bizantski fortifikacijski sustav u okkviru Justinijanove rekonkviste. Od posebne je važnosti za razumijevanje funkcioniranja cjelokupnog obrambenog sustava antike na prostoru sjevernog Hrvatskog primorja, razlučiti njegovu namjenu i organizacijsku strukturu. Ne manje važni su uzroci zaposjedanja pojedinih strateških položaja kao i njihov odnos prema komunikacijskim pravcima, kako kopnenim tako i pomorskim. Upravo unutar tih preduvjeta za funkcioniranje obrambenog sustava, mogu se uočiti i one temeljne razlike između liburnskog i bizantskog kasnoantičkog sustava. Jedan od ciljeva projekta je definiranje svih oblika graditeljskog nasljeđa antičkog obrambenog sustava. Istraživanjima unutar projekta želi se utvrditi postoji li kontinuitet u odabiru istih strateških položaja u različitim vremenski odsjecima antike, kao što ukazuje nekoliko primjera na prostoru Liburnskog obrambenog sustava, na lokalitetima unutrašnjosti sjevernog Hrvatskog primorja. Prostorni se kontinuit zapaža i unutar nekoliko kasnoantičkih bizanstkih fortifikacija priobalja, unutar čijih graditeljskih faza počesto razlučujemo ranorimsku. Suprotna je situacija s otočnim položajima bizantskih fortifikacija, koje zbog svoje nepristupačnosti nisu bile pogodne za naseljavanje tijekom ranijih antičkih vremena. Unutar projekta posebna se pažnja posvećuje istraživanju uzroka opstanka manjih civilnih naselja u neposrednom zaleđu obrambenog sustava, koja ne prestaju funkconirati u kriznim razdobljima kasne antike kada refujiji preuzimaju važnu ulogu privremenog (a ponekad i trajnog) oblika naselja.Dio odgovora pretpostavljamo u njihovoj gospodarskoj djelatnosti koja je dijelom opskrbljavala obrambeni sustav. Uključivanjem suvremenih metoda tijekom istraživanja, kao što su interpretacija zračnih snimaka i georadarsko ispitivanje kao i uključivanje primijenjenih istraživanja drugih struka, dobiva se cjelovitija spoznaja o temi istraživanja. Tako dobiveni rezultati mogu se primijeniti kao podloga istraživanjima iste problematike na širem prostoru.

Goranka Lipovac Vrkljan

Literatura:

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.