Završena istraživanja

en

Projekti Hrvatske zaklade za znanost

Pogrebni običaji i društvo kasnog brončanog doba na jugu Karpatske kotline – BAMPICA (UIP-11-2013-5327)2014. – 2016.
Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba – TransFER (IP-06-2016)
Rimska ekonomija u Dalmaciji: proizvodnja, distribucija i potražnja u svijetlu keramičarskih radionica – RED (IP-11-2013-3973)2015. – 2018.
Strateško korištenje krajolika u prapovijesnim i povijesnim razdobljima (IP-11-2013-3700)2014. – 2016.
Željeznodobni ženski identiteti na jugu Karpatske kotline – FEMINE (IP-06-2016-1749)2017. – 2021.

Projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Antička arheološka topografija Hrvatske2007. – 2013.
Geneza i razvoj brončanodobnih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj2007. – 2013.
Mit u prostoru2014. – 2015.
Prapovijesni identitet prvih zemljoradničkih populacija kontinentalne Hrvatske2007. – 2013.
Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske2007. – 2013.
Sjeverno Hrvatsko primorje u kontekstu antičkog obrambenog sustava2007. – 2013.
Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-17. stoljeće)2007. – 2013.
Srednjovjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora2007. – 2013.

Projekti Instituta

Crkve, groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku2014. – 2019.
Dinamika naseljenosti Podunavlja i zaleđa u protopovijesti2014. – 2019.
Dinamika razvoja brončanodobnih naselja2014. – 2019.
Gospodarstvo i mreže razmjene2014. – 2019.
Identitet stanovnika rimskih naselja Panonije: odnos prapovijesnog nasljeđa i novih elemenata2014. – 2019.
Infrastruktura, vizualni i kulturni identitet naselja i kultura svakodnevice središnje Hrvatske tijekom protopovijesti2014. – 2019.
Keramika u arheologiji2014. – 2019.
Komunikacije i dinamika razmjene roba te njihov utjecaj na organizaciju prostora u antici i kasnoj antici
Kulturna interakcija u Isi: Tragom akulturacijskih procesa u jednoj od najmlađih grčkih naseobina2014. – 2019.
Kulturno-kronološki odnosi neolitičkih i eneolitičkih zajednica na južnopanonskom prostoru2014. – 2019.
Novi aspekti identiteta: proces romanizacije u južnoj Panoniji2014. – 2019.
Okoliš kao faktor u formiranju trgovačkih mreža: gradinska naselja istočnog Jadrana
Pogrebni obredi i običaji Ise u razdoblju od 4. do 1. st. pr. Kr.2014. – 2019.
Prehrana u prošlosti2014. – 2019.
Prepoznavanje arheoloških lokaliteta daljinskim istraživanjem2014. – 2019.
Prepoznavanje predindustrijske proizvodnje željeza na području slijeva rijeke Drave – sirovine, tehnologija obrade i socio-kulturološki odnosi
Primjena računalne tomografije (CT) u analizi bioarheoloških uzoraka2014. – 2019.
Proizvodnja i trgovina stakla u antici i srednjem vijeku
Proizvodnja metala i deponiranje ostava u brončanom dobu
Regionalno i lokalno: elementi nošnje u svjetlu iskazivanja identiteta autohtonih protopovijesnih zajednica2014. – 2019.
Rekonstrukcija paleookoliša i utjecaj klimatskih promjena na pojavu i razvoj prapovijesnih zajednica2014. – 2019.
Sakralizacija krajolika – mehanizmi i procesi sakralne organizacije prostora2014. – 2019.
Sjevernojadranski krajolici: odnos čovjeka i prostora kroz povijesna razdoblja2014. – 2019.
Srednjolatenska ženska nošnja u južnom dijelu Karpatske kotline – oznaka identiteta i/ili etniciteta?2014. – 2019.
Srednjovjekovne utvrde i naselja: procesi teritorijalne i društvene organizacije prostora međurječja Drave i Save2014. – 2019.
Struktura kasnoantičkih identiteta u naseljima kasnoantičke Panonije2014. – 2019.
Tehnologija proizvodnje metala2014. – 2019.
Tradicija i inovacija na početku starijeg željeznog doba2014. – 2019.
Tragovi tekstila u arheologiji2014. – 2019.
Trgovina i kulturna razmjena na Mediteranu tijekom helenističkog razdoblja
Uloga i pozicija viteških redova u strukturi srednjovjekovnog društva2014. – 2019.
Uloga trgovine i razmjene tijekom kasnog latena u jugoistočnoj Panoniji

Međunarodni projekti

"Iron-Age-Danube" Monumentalni krajolici starijega željeznog doba na prostoru Podunavlja2017. – 2019.
done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.