Međunarodni projekti

en

Multidisciplinarna istraživanja topografije i krajolika antičkoga Ridera (Danilo, Šibenik)

Institucije nositelji: Institut za arheologiju, Institut za Arheologiju Sveučilišta kardinala Stefana Wyszyńskog u Varšavi, Muzej grada Šibenika

Voditelji: dr. sc. Ana Konestra, dr. hab. Fabian Welc, prof. UKSW, Toni Brajković, viši kustos

Tema: Okoliš i kulturni krajolici

Trajanje: XXX

Antički lokalitet na području Danila obuhvaća više položaja u Danilskom polju, na brdu Gradina i u njenom podnožju, od kojih je najznačajniji, odnosno najbolje istražen, onaj na lokaciji Stari šematorij, no prapovijesni i antički ostaci povezani uz zajednica Ridita protežu se na znatno širem području. Međutim, osim u slučaju Starog šematorija, ovi položaji nisu bili obuhvaćeni sustavnim istraživanjima te su raster, protezanje i organizacija rimskoga grada – Municipija Ridera - i njegove okolice još uvijek uglavnom nerazjašnjeni. Također, kako na samom lokalitetu Šematorij, tako i na nekim drugim položajima utvrđeni su važni nalazi iz srednjovjekovnoga razdoblja. Unatoč opsežnim istraživanjima koja su se provodila u drugoj pol. 20. st., topografija antičkoga Ridera te njegov odnos s predantičkim naseljem na Gradini, kao i eventualno daljnje korištenje prostora potonje, i dalje su nedovoljno poznati.

Suradnjom Muzeja Grada Šibenika, Instituta za arheologiju Sveučilišta Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave i Instituta za arheologiju u Zagrebu osmišljen je program integriranih multidisciplinarnih istraživanja na području danilskoga polja i Gradine s ciljem definiranja značajki krajolika, utvrđivanja areala protezanja antičkih struktura i odnosa visinskoga naselja s kasnijim rimskim municipijem. U sklopu osmišljenih aktivnosti pažnja će se posvetiti krajoliku kao okviru unutar kojeg se smještaju predantički i antički Rider te njegovom utjecaju na kasniji razvoj naselja, kao i utjecaju okoliša na očuvanje i mogućnost prepoznavanja antičkih ostataka što je preduvjet za izbor istraživačkih metoda. Koristeći se suvremenim nedestruktivnim, daljinskim i geoarheološkim metodama – zračno snimanje, Lidar, geofizička snimanja georadarom i magnetnom metodom, geološke bušotine, reambulacija i analiza podataka unutar GIS sustava –dokumentirat će se široko područje Danila i nastojati utvrditi suodnos krajolika i naselja, kao i same značajke naseljavanja od razdoblja korištenja Gradine te kroz antičko i kasnoantičko razdoblje. Rezultati istraživanja trebali bi tako pružit potpuniju sliku arheološke baštine ovoga područja te omogućiti osmišljavanje daljnjih istraživanja te aktivnosti zaštite, valorizacije i prezentacije lokaliteta.

Zajedničke istraživačke kampanje koje se provode od 2019. g. već su omogućile prikupljanje raznolikog seta podataka koji je objedinjen unutar GIS-a, a započeta je i sustavna digitalizacija terenske i nacrtne dokumentacije te analiza ranije prikupljenih pokretnih nalaza.

Galerija

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.