Upravno vijeće

en

Upravno vijeće

Institutom upravlja Upravno vijeće, vodi financijsku i poslovnu politiku Instituta, odlučuje o raspolaganju imovinom veće vrijednosti sukladno Statutu Instituta, nadzire izvršavanja programa rada i razvoja Instituta te odlučuje o svim pitanjima koja Statutom Instituta nisu u nadležnosti drugih tijela.

Upravno vijeće Instituta ima pet članova, od kojih predsjednika i dva člana Upravnoga vijeća imenuje i razrješava ministar znanosti i obrazovanja, jednoga člana tajnim glasovanjem izabiru članovi Znanstvenoga vijeća Instituta, a jednog člana Upravnog vijeća biraju i opozivaju zaposlenici Instituta neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkoga vijeća koje ima samo jednoga člana.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik

Članovi

Institut za arheologiju, kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informira javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća. Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba i ostalim osobama koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Instituta pod uvjetom:

Institut za arheologiju nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.


Sjednice Upravnog vijeća
Poziv na sjednicu 26.03.2024. (doc)
Zapisnik Upravnog vijeća 22.12.2023 (docx)
Poziv na sjednicu 19.02.2024 (doc)
Poziv za Upravno vijeće 22.12.2023. (pdf)
Poziv za e- sjednicu UV 27.11.2023. (pdf)
Poziv za e-sjednicu UV 13.11.2023. (pdf)
Poziv za e- sjednicu UV 6.11.2023. (pdf)
Poziv za e-sjednicu UV 11.10.2023. (pdf)
Poziv za e- sjednicu UV 3.10.2023. (pdf)
Poziv za e- sjednicu UV 26.9.2023. (pdf)
Poziv za e-sjednicu UV 26.7.2023. (pdf)
Poziv za e- sjednicu UV 5.4.2023. (pdf)
Zapisnik Upravnog vijeća 3.4.2023. (pdf)
Poziv na sjednicu 03.04.2023 (doc)
Zapisnik 31.01.2023. (doc)
Poziv na sjednicu 31.01.2023 (doc)
Zapisnik 22.12.2022. (docx)
Poziv za sjednicu 22.12.2022. (doc)
Zapisnik 28.09.2022. (docx)
Poziv za sjednicu 28.9.2022. (doc)
Zapisnik 07.09.2022. (docx)
Poziv za sjednicu 07.09.2022. (doc)
Zapisnik Upravnog vijeća 11.3.2022. (doc)
Poziv za elek. sjednicu 11.03.2022. (doc)
Zapisnik Upravnog vijeća 2.3.2022. (doc)
Poziv za elek. sjednicu 2.3.2022. (doc)
Zapisnik 27.1.2022 (doc)
Poziv na sjednicu 27. 01. 2022. (doc)
Dokumenti Upravnog vijeća
Poslovnik o radu Upravnog vijeca Instituta za arheologiju 12.2023 (pdf)
Odluka o rebalansu financijskog plana 2022. (pdf)
Odluka o financijskom planu za 2023. (pdf)
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća (pdf)
done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.