Natječaji

en

Natječaj za radno mjesto

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU,

Ljudevita Gaja 32, 10000 ZAGREB

Na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske od 03. siječnja 2018. i Odluke ravnatelja Instituta za arheologiju od 22. siječnja 2018., a sukladno članku 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju raspisuje se

NATJEČAJ

1. izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na temelju tzv. razvojnih koeficijenata, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologije, grane prapovijesne arheologije, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za rad na znanstvenim projektima Instituta s iskustvom rada (najmanje tri (3) godine) na znanstvenim projektima iz područja rada prapovijesne arheologije – 1 izvršitelj/izvršiteljica 2. izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na temelju tzv. razvojnih koeficijenata u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologije, grane antičke arheologije, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za rad na znanstvenim projektima Instituta s iskustvom rada (najmanje tri (3) godine) na znanstvenim projektima iz područja rada antičke arheologije – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Dodatni uvjeti za točku 1. i 2.: sudjelovanje na domaćim i inozemnim konferencijama, kolokvijima, okruglim stolovima i radionicama (osobna izlaganja), pismo preporuke najmanje jednog sveučilišnog nastavnika/istraživača najmanje u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik, iskustvo u znanstveno-izdavačkoj djelatnosti.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis s opisom dosadašnjeg rada, diplomu o završenom studiju, dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, bibliografiju radova iz polja arheologije – ispis CROSBI, dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu: Institut za arheologiju, Ulica Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zagreb, 24. siječnja 2018.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.