Natječaji

en

NATJEČAJ - Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - Obavijest o ishodu

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, 10000 ZAGREB, Ljudevita Gaja 32

Na temelju odluke ravnatelja Instituta za arheologiju raspisuje se

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta

radno mjesto I. vrste-viši stručni suradnik/ca u sustavu znanosti

-1 djelatnik/ca na određeno vrijeme.

Uvjeti:VSS – stečena prema ranije važećim propisima ili završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arheologije.

Posebni uvjeti: 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; obvezno znanje rukovanja totalnom geodetskom stanicom te obrada dobivenih podataka što uključuje: crtanje arheoloških terena (ručno i računalno) (tlocrta, presjeka, profila), vođenje i izrada arheološke i nacrtne dokumentacije na terenu, digitalizacija i arhiviranje dokumentacije, fotogrametrijsko dokumentiranje nalaza i arheoloških situacija, izrada fototabli arheološkog materijala; obvezno znanje i primjena metoda za računalnu obradu dokumentacije i to osobito rad u programima Agisoft, AutoCAD i Raster Design (napredno korištenje), MS Access (napredno korištenje), Adobe Photoshop (napredno korištenje), MS Word (napredno korištenje), MS Excel (napredno korištenje), Leica Geooffice Tools (napredno korištenje), Construction Data Manager (napredno korištenje), poznavanje engleskog jezika, znanje i primjena metoda za računalnu obradu dokumentacije iz djelatnosti Instituta, samostalno organiziranje i vođenje arheoloških sustavnih i zaštitnih istraživanja, pisanje izvještaja, stručnih i znanstvenih radova, sudjelovanje na skupovima, sudjelovanje na međunarodnim projektima, iskopavanje u inozemstvu, iskustvo rada s muzejskim institucijama. Prednost: ukoliko je kandidat sudjelovao na projektima Instituta za arheologiju ili sudjeluje na tekućim projektima Instituta može imati prednost. Uz prijavu na natječaj obavezno priložiti: životopis s popisom terenskih istraživanja, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj struci (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem je razdoblju obavljao poslove, ili preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem je razdoblju obavljao navedene poslove), diplomu, popis stručnih ili znanstvenih radova, ostale podatke koje kandidati smatraju relevantnima. Institut zadržava pravo provođenja testiranja koje uključuje rad na spomenutim programima i ispitivanje vještina navedenih u natječaju kao i intervjua za one kandidate koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, a o kojem će isti biti obavješteni elektroničkim putem. Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u natječaja u Narodnim Novinama. Prijave se šalju na adresu: Institut za arheologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zagreb, 13. rujna 2019.

Obavijest o ishodu natječajnog postuka:

Na natječaju za izbor na radno mjesto I. vrste - viši stručni suradnik/ca u sustavu znanosti

objavljenom u Narodnim novinama br. 87/2019 od 13. rujna 2019. godine

izabran je Jere Drpić.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.