Natječaji

en

Natječaj za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, Ulica Ljudevita Gaja 32, 10000 ZAGREB raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent – doktorand u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologije, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 4 godine, odnosno dok traje projekt ili njegova dionica na kojoj je kandidat angažiran, s punim radnim vremenom, na istraživačkom projektu „Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba – TransFER“ (IP – 2016-06-5047) - 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

Pristupnici/ice na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40., 42. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij, pismo preporuke najmanje jednoga sveučilišnog nastavnika ili istraživača u znanstvenom zvanju.

Dodatni uvjeti koji donose prednost na natječaju su: sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni znanstveni i stručni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim skupovima, motiviranost za istraživački rad, iskustvo u terenskim arheološkim istraživanjima, diplomski rad ili magistarski rad s temom iz srednjovjekovne arheologije ili arheoloških interdisciplinarnih istraživanja, dosadašnja priznanja, nagrade za izvrsnost u studiranju.

Prednosti osiguravaju i stručna usavršavanja vezana uz struku, upisani doktorski studij iz arheologije, poznavanje rada u AutoCAD-u i QGIS-u, poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu, vozačka dozvola B kategorije.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis s kontakt podacima, ovjerenu presliku diplome, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija s izračunatom prosječnom ocjenom, pismo preporuke, bibliografiju radova i popis sudjelovanja na znanstvenim skupovima (ako je primjenjivo), dokaz o upisu na doktorski studij (ako je primjenjivo), dokaze o stupnju poznavanja engleskog jezika (ako je primjenjivo) te ostale podatke koje pristupnici smatraju relevantnima.

Institut zadržava pravo provođenja intervjua za one pristupnike/ice za suradničko radno mjesto asistenta koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, a o kojem će isti biti obaviješteni elektroničkim putem. Zainteresirani kandidati se pozivaju da prije prijave na Natječaj u Upravi Instituta za arheologiju (iarh@iarh.hr) zatraže uvid u dokument Plana razvoja karijere doktoranda na istraživačkom projektu TransFER.

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS). Dokumentaciju slati na adresu: Institut za arheologiju, Ulica Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

U Zagrebu, 30. svibnja 2018.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.