Natječaji

en

NATJEČAJ Za izbor na znanstveno radno mjesto - Obavijest o ishodu

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU,

Ljudevita Gaja 32, 10000 ZAGREB

Na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/19-04/00010, Ur. broj: 533-03-19-0004) i Odluke ravnatelja Instituta za arheologiju od 31. svibnja 2019., a sukladno članku 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-OUSRH, 60/15 i 131/17 Uredba) raspisuje se

NATJEČAJ

Za izbor na znanstveno radno mjesto - znanstveni suradnik temeljem razvojnih koeficijenata, u znanstvenom području humanističkih znanosti, iz polja arheologije, grane prapovijesne ili antičke arheologije, za rad na znanstvenim projektima Instituta, s iskustvom rada (najmanje pet (5) godina) na znanstvenim projektima, u području prapovijesne ili antičke arheologije

- 1 znanstvenik/znanstvenica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 40. stavkom 3. i člankom 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te iskustvo rada (najmanje pet (5) godina) na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu: Institut za arheologiju, Ulica Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – znanstveni suradnik“. Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zagreb, 7. lipnja 2019.

Obavijest o ishodu natječajnog postuka:

Na natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika

objavljenom u Narodnim novinama br. 57/19 od 07. lipnja 2019. godine

izabrana je dr. sc. Marina Ugarković.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.