Natječaji

en

NATJEČAJ-Za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, Jurjevska ulica 15, 10000 ZAGREB raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand temeljem tzv. razvojnih koeficijenata, u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje arheologije ili interdisciplinarnome području – 1 izvršitelj/ica. Izabrani poslijedoktorand/ica baviti će se istraživanjem interdisciplinarnih područja i to iz: arheobotanike, zooarheologije, resido analiza, geoarheologije na znanstvenim projektima Instituta. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju od najviše četiri godine.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:

Pristupnici/ice na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, akademski stupanj doktora znanosti iz polja arheologije ili srodnoga interdisciplinarnog područja, pismo preporuke najmanje jednoga sveučilišnog nastavnika/istraživača u znanstvenome zvanju znanstveni savjetnik.

Dodatni uvjeti koji donose prednost na natječaju su: objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim skupovima, motiviranost za istraživanja, iskustvo u terenskim arheološkim istraživanjima, doktorat s temom iz arheoloških interdisciplinarnih istraživanja, iskustvo rada na interdisciplinarnim znanstvenim analizama. Prednosti osiguravaju i dobivene nagrade tijekom studija, stručna usavršavanja vezana uz struku, stečen akademski stupanj doktora znanosti iz arheologije ili srodnoga interdisciplinarnog područja, poznavanje engleskoga jezika, vozačka dozvola B kategorije.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis s kontakt podacima, dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti iz polja arheologije ili srodnoga interdisciplinarnog područja, bibliografiju radova i popis sudjelovanja na znanstvenim skupovima, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, dokaze o stupnju poznavanja engleskoga jezika, motivacijsko pismo te ostale podatke koje pristupnici smatraju relevantnima. Institut zadržava pravo provođenja intervjua za one pristupnike/ice za suradničko radno mjesto poslijedoktorand koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, a o kojem će isti biti obavješteni elektroničkim putem.

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnoga postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS). Dokumentaciju slati na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj poslijedoktorand“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zagreb, 23. veljače 2022.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.