Natječaji

en

NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, polje arheologije

Na temelju članka 40. i članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 101/14, 60/15 i 131/17) kao i Odluke ravnatelja Instituta za arheologiju od 16. svibnja 2022. godine te Financijskog i Radnog plana Uspostavnog istraživačkog projekta HRZZ (UIP-05-2017-9768) raspisuje se

NATJEČAJ

Za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje arheologije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest mjeseci uz mogućnost produžetka, za rad na Uspostavnom istraživačkom projektu Život na rimskoj cesti – komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 8. st. LRR (UIP-05-2017-9768).

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:

Pristupnici/ice na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnoga odnosa, uvjete propisane odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje arheologije te pismo preporuke najmanje jednoga sveučilišnog nastavnika/istraživača u znanstvenome zvanju znanstveni savjetnik.

Dodatni uvjeti koji donose prednost na natječaju su: objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim skupovima, motiviranost za istraživanja, iskustvo u terenskim arheološkim istraživanjima, doktorat s temom iz avarodobne arheologije kontinentalne Hrvatske, rad na bazama podataka i iskustvo rada na interpretaciji analiza stabilnih izotopa. Prednosti osiguravaju i nagrade dobivene tijekom studija, stručna usavršavanja vezana uz struku, poznavanje engleskoga jezika, vozačka dozvola B kategorije.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis s kontakt podacima, dokaz o stečenome akademskom stupnju doktora znanosti iz polja arheologije, pismo preporuke najmanje jednoga sveučilišnog nastavnika/istraživača u znanstvenome zvanju znanstveni savjetnik, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, popis sudjelovanja na znanstvenim skupovima, motivacijsko pismo te ostale podatke koje pristupnici smatraju relevantnima.

Institut zadržava pravo provođenja intervjua za one pristupnike/ice za suradničko radno mjesto poslijedoktorand koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, a o kojem će biti obavješteni elektroničkim putem.

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnoga postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS). Dokumentaciju slati na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj poslijedoktorand“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskome roku.

Zagreb, 18.05.2022.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.