Natječaji

en

NATJEČAJ Za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Instituta za arheologiju

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, 10000 ZAGREB,

Ljudevita Gaja 32,

Na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (Klasa: 640-02/16-04/00122, Ur. broj: 533-19-16-0002) i Odluke ravnatelja Instituta za arheologiju od 07. rujna 2016. te na temelju članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) raspisuje se

NATJEČAJ

Za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Instituta za arheologiju:

- izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, iz polja arheologije, grane srednjovjekovne arheologije, za rad na znanstvenim projektima Instituta s iskustvom rada (najmanje 5 godina) na znanstvenim projektima u području srednjovjekovne arheologije

- 1 znanstvenik/znanstvenica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 40. stavkom 3. i člankom 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te iskustvo rada (najmanje 5 godina) na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS). Prijave sa propisanom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za arheologiju, Ulica Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zagreb, 09. rujna 2016.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.