Natječaji

en

Natječaj za istraživačke projekte Instituta za arheologiju

Natječaj za istraživačke projekte Instituta za arheologiju

Institut za arheologiju će iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO) financirati temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja se provode u okvirima kompetitivnih znanstvenih projekata definiranih Strategijom znanstvene djelatnosti Instituta za arheologiju (2020.-2025.) i člankom 8. Statuta Instituta za arheologiju.

Projekti koji će se financirati na temelju ovoga natječaja temeljit će se na inovativnim istraživačkim idejama i doprinosu razvoju istraživačke Strategije Instituta.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Natječaja je 320.000,00 EUR.

Iznos financiranja je od 88.000,00 do najviše 116.000,00 EUR po projektu za ukupno 48 mjeseci trajanja projekta.

Provedbom ovog natječaja ostvarit će se doprinos sljedećim pokazateljima:

Pokazatelj rezultata 1: Broj uspješnih projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja;

Pokazatelj rezultata 2: Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje;

Pokazatelj rezultata 3: Broj suradnji s inozemnim partnerima;

Pokazatelj rezultata 4: Broj znanstvenika uključenih u aktivnosti znanstvene mobilnosti;

Pokazatelj rezultata 5: Broj provedenih mjera i uvedenih alata za poticanje politike otvorene znanosti;

Pokazatelj rezultata 6: Broj znanstvenih knjiga.

 

Predlagatelji projektnog prijedloga ujedno su i voditelji istraživanja.

Voditelji istraživanja moraju biti znanstvenici zaposleni na znanstvenim radnim mjestima koji su zaposleni na Institutu za arheologiju u punom radnom vremenu, koji su istraživački aktivni u području istraživanja i odgovorni za provedbu projekta i upravljanje istraživačkom grupom.

Jedan znanstvenik može u svojstvu predlagatelja projektnog prijedloga odnosno voditelja projekta prijaviti jedan projektni prijedlog po natječajnome roku. Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka projekta, i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima.

Na natječaj se ne mogu prijaviti: znanstvenici koji nisu zaposleni na Institutu za arheologiju na znanstvenim radnim mjestima u punom radnom vremenu.

U  razdoblju od 2024.-2027. (48 mjeseci) financirat će se najviše tri (3) projekta, prema sljedećoj raspodjeli po istraživačkim temama Strategije Instituta: dva projekta u iznosu od 116.000,00 EUR i jedan projekt u iznosu od 88.000,00 EUR.

Vrste dozvoljenih odnosno prihvatljivih troškova:

  1. istraživački rad na terenu, u laboratorijima, muzejima, arhivima i knjižnicama, što uključuje troškove puta i smještaja te naknadu za korištenje opreme i građe
  2. sredstva za nabavu informatičke i druge istraživačke opreme te za literaturu i podatke kao i za različite programe usavršavanja
  3. sredstva za diseminaciju putem sudjelovanja na znanstvenim skupovima i objavljivanja znanstvenih radova (uključujući troškove pripreme i tiska) i organizaciju znanstvenih skupova
  4. sredstva za uredski materijal i druge troškove koji su u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nepredvidivi, a moguće ih je opravdati kao nužne za provedbu projektnih aktivnosti

Udjeli pojedinih troškova definirani su na sljedeći način:

1 : 2 : 3 : 4 = 60% : 15% : 20% : 5%

Tijekom razdoblja provedbe projekta (48 mjeseci) dozvoljeno je realociranje financijskih sredstava u okviru pojedinih kategorija u financijskom planu do granice od najviše 20%.

Neprihvatljivi troškovi:

Temeljni kriteriji za vrednovanje:

Sukladno utvrđenim kriterijima, projekti će se ocjenjivati prema sljedećoj shemi:

Postupak vrednovanja provodi se u sljedećim koracima:

U okviru postupka vrednovanja projekata Upravno vijeće Instituta može zatražiti razgovor s predlagateljem projekta i promjenu projektnog prijedloga te financijskog plana realizacije projekta.

Prijava na natječaj sastoji se od dostave projektnoga prijedloga na obrascima za prijavu koji se podnosi samo u elektroničkome obliku uredu ravnatelja korištenjem sustava za prijavu.

Dokumenti koji čine projektni prijedlog:

 

Rok za prijavu na natječaj je 06. listopada 2023. do 23.59 sati (CET).

Sve prijave zaprimljene nakon definiranog roka neće se razmatrati.

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se putem elektroničke pošte na adresu: ured.ravnatelja@iarh.hr

 

Odluka o raspisivanju natjecaja za interne projekte IARH

Upute za prijavu na interni natječaj_14.9.23. IARH

Obrazac 1. Prijavni obrazac IARH

Obrazac 2. Radni plan IARH

Obrazac 3. Financijski plan IARH

Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga

Katalog 14.9.23.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.