Natječaji

en

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Instituta za arheologiju-1

Upravno vijeće Instituta za arheologiju,

10000 Zagreb, Jurjevska ulica 15

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) te članka 44. Statuta Instituta za arheologiju (travanj 2014.), a u skladu s Odlukom Upravnoga vijeća Instituta za arheologiju (Ur. broj: 592/2021), raspisuje se

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Instituta za arheologiju (m/ž).

Ravnatelj Instituta za arheologiju imenuje se na vrijeme od 4 godine. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika, da je istaknuti znanstvenik u području djelatnosti Instituta te da ima međunarodni ugled i iskustvo u vođenju i upravljanju znanstvenim projektima, programima ili ustanovama.

Pristupnici su obvezni pismenoj prijavi priložiti sljedeće dokumente:

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnika predočit će se izvornik ili ovjereni preslik. Natječaj se objavljuje u «Narodnim novinama» i na mrežnim stranicama Instituta za arheologiju.

Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnoga postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Pristupnik koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti kod prijema prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama». Prijave slati na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za ravnatelja Instituta za arheologiju”. O rezultatu natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Zagreb, 17.11.2021.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.