Natječaji

en

NATJEČAJ – voditelj odjeljka za materijalno – financijske i računovodstvene poslove

Na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/21-04/00211, Ur. broj: 533-03-21-0003) Institut za arheologiju, Zagreb, Jurjevska ulica 15, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na sistematizirano radno mjesto – voditelj odjeljka za materijalno – financijske i računovodstvene poslove (položaj I. vrste) Instituta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Uvjeti:

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o stečenome stupnju obrazovanja
  3. dokaz o radnome iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
  4. uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Kandidati mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu.

Prednost imaju kandidati koji su upoznati sa standardima financijskog izvještavanja, poznavanja proračunskoga računovodstva, poreznih propisa, aplikacije Registar zaposlenih u javnom sektoru i COP-u, engleskoga jezika kao i oni s iskustvom rada na EU projektima.

Nakon provedene uže selekcije kandidata, obavit će se razgovor. O datumu razgovora kandidati će biti obavješteni e-poštom (u prijavi obavezno navesti e - adresu).

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnika predočit će se izvornik ili ovjereni preslik. Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnoga postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Pristupnik koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti kod prijema prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama». Natječaj se objavljuje i na mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Instituta za arheologiju. Prijave slati na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za voditelja računovodstva”. O rezultatu natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Zagreb, 12. siječnja 2022.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.