Natječaji

en

NATJEČAJ - viši asistent

Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje arheologije ili interdisciplinarnome području na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Kulturni krajolici metalurgije željeza u slivu rijeke Save i Drave tijekom antike i ranoga srednjega vijeka - KulturFER (IP-2022-10-1846) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, u trajanju od dvije (2) godine

Sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) koji je stupio na snagu 22.10.2022. godine, radno mjesto poslijedoktorand prevedeno je u radno mjesto viši asistent.

Pristupnici/ice na natječaj trebaju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 39. stavka 7. Zakona o visokome obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te imati akademski stupanj doktora znanosti iz polja arheologije ili s temom iz arheoloških interdisciplinarnih istraživanja.

Prednost na natječaju će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete: najmanje četiri (4) godine radnog staža u struci; iskustvo u terenskim arheološkim iskopavanjima; poznavanje rada s totalnom geodetskom stanicom te obrada i arhiviranje dobivenih podataka; izrada nacrtne arheološke dokumentacije, fotogrametrijsko dokumentiranje i modeliranje, obrada dobivenih podataka; napredno korištenje Microsoft Office paketa te programa Autodesk AutoCAD i Adobe Photoshop, poznavanje rada u sustavu GIS (Geographic Information System) za upravljanje prostornim podacima i geografskim informacijama, poznavanje osnove projektiranja baza podataka te poznavanje sintakse jezika R i njegove primjene u osnovnoj statističkoj i grafičkoj analizi podataka.

Dodatni uvjeti koji donose prednost kandidatima na natječaju su i objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim skupovima, motiviranost za istraživanja, iskustvo rada na interdisciplinarnim znanstvenim analizama, stručna usavršavanja vezana uz struku te poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu.

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto viši asistent, kanditati trebaju priložiti: vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, životopis, odgovarajuću diplomu kao i ostale dokaze o ispunjavanju kriterija natječaja koje smatraju relevantnima.

Institut zadržava pravo provođenja intervjua za one pristupnike/ice za suradničko radno mjesto viši asistent koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, a o kojem će biti obavješteni elektroničkim putem. Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora te na mrežnim strancima Instituta. Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-formatu, na e-adresu: ured.ravnatelja@iarh.hr . U rubrici predmet/naslov elektroničke poruke potrebno je upisati: “Natječaj za radno mjesto viši asistent”.

Obrada osobnih podataka pristupnika je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade. Prijave bez dokaza o traženim uvjetima, zakašnjele i prijave dostavljene suprotno uputi za elektroničku dostavu neće se razmatrati. O rezultatima natječaja prstupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku na mrežnim stranicama Instituta (www.iarh.hr).  

 

Zagreb, 29. studenoga 2023.

 

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.