Natječaji

en

Natječaj - radno mjesto I. vrste-viši stručni suradnik/ca u sustavu znanosti

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, 10000 ZAGREB, Ljudevita Gaja 32

Na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (Klasa: 640-02/15-04/00137, Ur. broj: 533-19-15-0002) i odluke ravnatelja Instituta za arheologiju (Ur.broj: 923-2/2015) raspisuje se

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta za

radno mjesto I. vrste-viši stručni suradnik/ca u sustavu znanosti

-1 djelatnik/ca na određeno vrijeme .

Uvjeti:VSS – stečena prema ranije važećim propisima ili završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arheologije

Posebni uvjeti: 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; obvezno znanje rukovanja totalnom geodetskom stanicom te obrada dobivenih podataka što uključuje: crtanje arheoloških terena (ručno i računalno) (tlocrta, presjeka, profila), vođenje i izrada arheološke i nacrtne dokumentacije na terenu, digitalizacija i arhiviranje dokumentacije, fotogrametrijsko dokumentiranje nalaza i arheoloških situacija, izrada fototabli arheološkog materijala; obvezno znanje i primjena metoda za računalnu obradu dokumentacije i to osobito rad u programima Autocad i Raster Design (napredno korištenje), Quantum gis (napredno korištenje), Grass gis (osnovno korištenje), Python (osnove programiranja), FileMaker (osnovno i napredno korištenje), MS Access (napredno korištenje), Adobe Illustrator (napredno korištenje), Adobe Photoshop (napredno korištenje), MS Word (napredno korištenje), MS Excel (napredno korištenje), Leica Geooffice Tools (napredno korištenje), Construction Data Manager (napredno korištenje); poznavanje engleskog jezika.

Uz prijavu na natječaj obavezno priložiti:

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se testiranje koje uključuje rad na spomenutim programima i ispitivanje vještina navedenih u natječaju te razgovor s kandidatima.

Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave se šalju na adresu: Institut za arheologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj."

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zagreb, 30. listopada 2015.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.