Natječaji

en

NATJEČAJ- radno mjesto asistent na HRZZ projektu

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, Jurjevska ulica 15, 10000 ZAGREB raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent na HRZZ projektu „Transformiranje jadranskog kozmosa: otočnost, povezanost i glokalni identiteti predrimske Dalmacije“ (UIP-2020-02-2419) na određeno vrijeme od 4 godine, u kojem treba steći stupanj doktora znanosti, s punim radnim vremenom, a sukladno Financijskom i Radnom planu Uspostavnog istraživačkog projekta HRZZ (UIP-2020-02-2419) - 1 izvršitelj (m/ž).

Opći uvjeti za izbor: Pristupnici/ice na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40., 42. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij, pismo preporuke najmanje jednoga sveučilišnog nastavnika ili istraživača u znanstvenom zvanju. Dodatni uvjeti koji donose prednost na natječaju su: motivacijsko pismo, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, iskustvo u terenskim arheološkim istraživanjima te iskustvo rada na keramičkom materijalu, poznavanje rada u Autodesk AutoCAD softwareu vezano za izradu arheološke nacrtne i foto dokumentacije, dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, stručna usavršavanja te aktivno znanje engleskog jezika.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis s kontakt podacima, presliku diplome, elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca), dokaz iz kojeg je vidljiv prosjek ocjena svih godina studija koji osigurava upis na doktorski studij, pismo preporuke, motivacijsko pismo te ostale podatke koje pristupnici smatraju relevantnima.

Institut zadržava pravo provođenja intervjua za one pristupnike/ice za suradničko radno mjesto asistenta koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, a o kojem će isti biti obaviješteni elektroničkim putem. Zainteresirani kandidati se pozivaju da prije prijave na Natječaj u Upravi Instituta za arheologiju (iarh@iarh.hr) ili putem web stranice projekta AdriaCos http://adriacos.iarh.hr/index.php/ zatraže uvid u projektnu dokumentaciju uspostavnog istraživačkog projekta „Transformiranje jadranskog kozmosa: otočnost, povezanost i glokalni identiteti predrimske Dalmacije“ (UIP-2020-02-2419). Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS). Dokumentaciju slati na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj na istraživačkom projektu „AdriaCos“. Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Zagreb, 7. srpnja 2021.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.