Natječaji

en

Natječaj - Interreg, stručni savjetnik

Na temelju odluke ravnatelja Instituta za arheologiju raspisuje

NATJEČAJ

za prijam zaposlenika na radno mjesto stručni savjetnik na projektu

-1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, a za vrijeme trajanja projekta Danube Transnational Programme (DTP3-359-2.2 -Living Danube Limes) od rujna 2020. do prosinca 2022. godine

Uvjeti: VSS, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja arheologije, obvezno poznavanje engleskog jezika, iskustvo u pisanju i provedbi EU projekata, poznavanje rada u Autodesk AutoCAD softwareu vezano za izradu arheološke nacrtne i foto dokumentacije, poznavanje rada u Agisoft softwareskom paketu i izradi 3D modela u svrhu dokumentacije arheoloških lokaliteta i pokretnih arheoloških nalaza, poznavanje rada u Filemaker softwareu u svrhu izrada digitalnih baza podataka s naglaskom na izradu digitalne dokumentacije tijekom istraživanja kao i pokretne arheološke građe te općenito izradu i ažuriranje relacijskih baza podataka, vozačka dozvola B kategorije, dozvola za voditelja brodice C kategorije.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su obvezni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto na koje se prijavljuju te:

- životopis s popisom arheoloških istraživanja,

- presliku diplome,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj

evidenciji o radnom stažu,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

- i ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.

Preslike dokumenata ne moraju biti ovjerene.

Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Institut za arheologiju, Ljudevita Gaja 32, Zagreb, s naznakom "za natječaj". Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zagreb, 7. kolovoza 2020.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.