Natječaji

en

Natječaj - asistent

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, Jurjevska ulica 15, 10000 ZAGREB raspisuje

NATJEČAJ

Opći uvjeti za izbor: Pristupnici/ice na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40., 42. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij Geologije ili Geološkog inženjerstva, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, pismo preporuke najmanje jednoga sveučilišnog nastavnika ili istraživača u znanstvenom zvanju. Dodatni uvjeti koji donose prednost na natječaju su: motivacijsko pismo, dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu te sudjelovanje u interdisciplinarnom znanstveno-istraživačkom radu, stručna usavršavanja, iskustvo rada u laboratoriju kao i iskustvo u mikroskopiranju geoloških preparata te aktivno znanje engleskog jezika. Poželjno je i znanje te iskustvo rada u sustavu GIS-a, analizi prostornih podataka, samostalnost te odgovornost u radu te djelomično poznavanje i sklonost humanističkom znanstvenom području. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis s kontakt podacima, presliku diplome, elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca), težinski prosjek svih ocjena na preddiplomskom (najmanje 3,5) te težinski prosjek svih ocjena na diplomskom studiju (najmanje 3,5) koji osigurava upis na doktorski studij te ostale podatke koje pristupnici smatraju relevantnima.

Opći uvjeti za izbor: Pristupnici/ice na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40., 42. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij, pismo preporuke najmanje jednoga sveučilišnog nastavnika ili istraživača u znanstvenom zvanju. Dodatni uvjeti koji donose prednost na natječaju su: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij antropologije s temom diplomskog rada iz područja bioarheologije, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, motiviranost za istraživački rad, iskustvo u terenskim arheološkim istraživanjima, iskustvo u antropološkoj analizi srednjovjekovnog osteološkog materijala i izradi stručnog izvještaja. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis s kontakt podacima, presliku diplome, elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovninsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca), dokaz iz kojeg je vidljiv prosjek ocjena svih godina studija, pismo preporuke te ostale podatke koje pristupnici smatraju relevantnima.

Za natječaj 1. i 2.:

Institut zadržava pravo provođenja intervjua za one pristupnike/ice za suradničko radno mjesto asistenta koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, a o kojem će isti biti obaviješteni elektroničkim putem. Zainteresirani kandidati se pozivaju da prije prijave na Natječaj u Upravi Instituta za arheologiju (iarh@iarh.hr) ili putem web stranice projekta prePOT (http://prepot.iarh.hr/index.php/hr/) zatraže uvid u projektnu dokumentaciju uspostavnog istraživačkog projekta „Tehnološke značajke i kulturne prakse u prapovijesnim lončarskim tradicijama na području Hrvatske“ (UIP-2020-02-3637) odnosno da zatraže uvid u dokument Plana razvoja karijere doktoranda na istraživačkom projektu „Razvoj i naslijeđe viteških redova u Hrvatskoj – milOrd“. Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS). Dokumentaciju slati na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj na istraživačkom projektu prePOT“ odnosno „Za natječaj na istraživačkom projektu milOrd“. Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Zagreb, 11. lipnja 2021.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.