Natječaji

en

NATJEČAJ - 1 znanstvenik/znanstvenica - Obavijest o ishodu

Na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00181, Ur. broj: 533-03-18-0003) Institut za arheologiju, Zagreb, Ulica Ljudevita Gaja 32, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika, u znanstvenom području humanističkih znanosti, iz polja arheologije, grane srednjovjekovne arheologije, za rad na znanstvenim projektima Instituta - 1 znanstvenik/znanstvenica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane odredbama članaka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14- OUSRH, 60/15,131/17) te imati iskustvo sudjelovanja i vođenja znanstvenih projekata iz područja arheologije, grane srednjovjekovne arheologije.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

odnosno koje je vodio, iz područja arheologije, grane srednjovjekovne arheologije

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS). Prijave sa propisanom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za arheologiju, Ulica Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskome roku.

Zagreb, 15.05.2019.

Obavijest o ishodu natječajnog postuka:

Na natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika

objavljenom u Narodnim novinama br. 49/19 od 15. svibnja 2019. godine

izabran je dr. sc. Juraj Belaj.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.