Misija, vizija, povijest

en

Misija, vizija, povijest

MISIJA

misija & vizija

Institut za arheologiju je javna znanstveno-istraživačka ustanova koja svoju djelatnost obavlja u polju arheologije, a čiji je osnivač Republika Hrvatska. Težeći najvišim standardima izvrsnosti te otvorenoj znanosti, misija Instituta je provedba temeljnih znanstvenih istraživanja te obrada, interpretacija i vrednovanje arheoloških izvora, s ciljem njihove valorizacije u nacionalnom, regionalnom i europskom kontekstu. Svojom cjelokupnom znanstvenom djelatnošću, istraživanjima i diseminacijom njihovih rezultata dionicima znanstvene, stručne, kulturne i obrazovne djelatnosti, kao i tijelima javnoga odlučivanja te široj javnosti, Institut podiže svijest o potrebi očuvanja i valorizacije hrvatske arheološke baštine kao jedne od temeljnih odrednica nacionalnoga identiteta.

VIZIJA

Institut za arheologiju je samostalna javna znanstvena ustanova koja se potvrđuje kao središnji nacionalni te postaje prepoznatljivi regionalni centar za znanstvena istraživanja u polju arheologije. Provedbom interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja i originalnim pristupom istraživačkim temama, stvaraju se nova znanja te unapređuje disciplina arheologije u poticajnom i dinamičnom okruženju. Aktivnim prenošenjem tako stečenih znanja i vještina, Institut postaje poželjna ustanova za kontinuirano usavršavanje te jačanje kompetencija znanstvenika i najboljih mladih istraživača. Transfer znanja ostvaruje se ne samo u znanstvenoj zajednici, već i u cjelokupnom društvu, utječući tako na svijest o vrijednosti arheološke baštine kao važnoga dijela nacionalnoga kulturnog naslijeđa.

POVIJEST INSTITUTA

Povijest

Institut je osnovan 26. siječnja 1961. godine na osnivačkoj sjednici Odlukom Odsjeka za povijest umjetnosti i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Institut za povijest umjetnosti i arheologiju. Odlukom Savjeta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 15. svibnja 1965. godine djeluje pod nazivom Arheološki institut. Dana 13. lipnja 1968. godine stekao je Odlukom Savjeta Sveučilišta u Zagrebu status samostalnog Arheološkog instituta Sveučilišta u Zagrebu. Temeljom Zakona o organizaciji znanstvenog rada i Odluke Republičkog savjeta za naučni rad od 23. prosinca 1976. godine Institut je integriran u Centar za povijesne znanosti, a od 9. rujna 1987. u Institut za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Rješenjem Ministarstva znanosti i tehnologije od 28. srpnja 1992. Institut je upisan u Registar znanstvenoistraživačkih organizacija pod nazivom Institut za arheologiju u Zagrebu. Kao znanstvenoistraživačka organizacija, postao je stupanjem na snagu Zakona o ustanovama («Narodne novine» broj 76/93.) javna ustanova nad kojom je Republika Hrvatska stekla osnivačka prava. Na temelju Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti («Narodne novine» br. 96/93.), Rješenjem Ministarstva znanosti i tehnologije od 14. prosinca 1995., ustrojila ga je Vlada RH kao javni Institut pod imenom Institut za arheologiju čiji je osnivač Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača preuzima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.