Uvjeti korištenja

en

Uvjeti korištenja

Sljedeći Uvjeti korištenja reguliraju odnos između Vas (u daljnjem tekstu: Korisnik) i Instituta za arheologiju (u daljnjem tekstu: IARH). Koristeći ove www stranice, Korisnik pristaje i slaže se postupati sukladno odredbama sadržanim u ovim Uvjetima korištenja. Ukoliko vam ovi Uvjeti korištenja nisu prihvatljivi, molimo vas da ne koristite ove web stranice.

IARH daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neekskluzivnu dozvolu da razgleda, odštampa ili kopira sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu nekomercijalnu te znanstveno – istraživačku uporabu kao i za stručni rad uz poštivanje vlasničkih i autorskih prava te svakog navedenog ograničenja prava.

Podatke koji su u njima sadržani nije dopušteno u cijelosti ili djelomično na bilo koji način umnožavati, distribuirati, reproducirati, licencirati i davati u podlicencu, mijenjati, pohranjivati za kasniju uporabu i sl, bez izričitog pisanog dopuštenja IARHa.

Svi tekstualni, grafički, slikovni i drugi sadržaji na ovom mrežnom mjestu podliježu Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine: 167/03,79/07,80/11,125/11 i 141/13). Sva prava nad tim sadržajem pridržava IARH, osim ako nije drugačije izričito navedeno. Informacije se smiju proslijeđivati i objavljivati isključivo uz obvezno navođenje autora, izvora te http adrese izvora informacija. Taj hyperlink (veza) treba voditi na odgovarajuću adresu izvornika na web stranicama IARHa. Kao vlastita intelektualna tvorevina zaštićena je i baza podataka na kojoj se temelji ovo mrežno mjesto.

Korištenjem ovih web stranica, Korisnik ujedno izjavljuje IARHu da je ovlašten i ima pravo prihvatiti ove Uvjete korištenja i postati stranom ovog ugovora s IARHom, te da je sposoban shvatiti, i da shvaća, rizike povezane s korištenjem ovih web stranica i njihovog sadržaja i da razumije i prihvaća uvjete i rizike vezane uz njihovo korištenje. Ukoliko je Korisnik nezadovoljan ovim web stranicama, jedini lijek koji mu stoji na raspolaganju je da ih prestane koristiti.

IARH neće odgovarati iz bilo kojeg razloga za bilo kakva potraživanja, gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili izravno ili neizravno iz korištenja podataka sadržanih u ovim web stranicama, ili neautorizirang pristupa ovim stranicama ili na neki drugi način vezan uz ove stranice.

Web stranice IARHa sadrže, isključivo kao pomoć korisnicima, veze na druge web stranice. Korištenje takovih veza ili web stranica je isključivo na odgovornost Korisnika. IARH neće odgovarati za točnost ili pouzdanost bilo kojih podataka, informacija, mišljenja, savjeta ili izjava koje se nalaze na tim stranicama. Postojanje takovih linkova na web stranicama IARHa ne podrazumijeva da IARH prihvaća bilo kakvu odgovornost vezanu uz sadržaj ili korištenje tih web stranica.

IARH je poduzeo mjere sigurnosti da podatke kojima raspolaže štiti od gubitka, zloporabe ili neovlaštenog stjecanja od strane trećih osoba. Međutim, nije moguće postići potpunu sigurnost i zaštitu privatnosti na Internetu. Zbog toga IARH ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju možete pretrpjeti posljedično zloporabi, izmjeni ili neovlaštenom stjecanju podataka koji se prenose putem Interneta.

IARH pridržava pravo svakodobne izmjene ovih Uvjeta korištenja bez prethodnog upozoravanja Korisnika. Takve izmjene obvezuju Korisnika te vam preporučujemo da ovu stranicu često posjećujete kako bi bili pravodobno i potpuno informirani o njenom sadržaju.

U slučaju povrede odredaba Uvjeta korištenja IARH zadržava pravo koristiti sva sredstva koja mu stoje na raspolaganju sukladno pravnim propisima, uključujući i pravo spriječiti pristup na ove web stranice s određene Internet adrese.

Ova Politika zaštite privatnih podataka pojašnjava politiku IARHa vezanu uz prikupljanje, korištenje i objavljivanje informacija koje IARH prikuplja o korisnicima web stranica IARHa, kao što su vaše ime, adresa, brojevi telefona i/ili telefaxa, e-mail adresa i slično. Ove se informacije mogu prikupljati kad Korisnik kontaktira IARH, kad nam šaljete e-mail poruke ili na drugi način, a vezano uz korištenje web stranica IARHa. IARH će ograničiti informacije koje prikuplja sukladno potrebama koje su uvjetovane svrhom u koju se informacije prikupljaju. Ukoliko IARH namjerava koristiti informacije u bilo koju drugu svrhu, prije toga će zatražiti vaš pristanak.

IARH može proslijediti vaše podatke drugim osobama, ali samo: (a) ukoliko ima vaš pristanak; (b) ukoliko informacije dostavlja osobama koje za IARH obavljaju usluge i pomažu IARHu pri pružanju usluga Korisnicima, ali samo ukoliko su te osobe prihvatile Politiku zaštite privatnih podataka IARHa, ili (c) ukoliko to moramo učiniti sukladno odredbama zakona ili drugih propisa ili po sudskom nalogu.

U slučaju da se utvrdi da su neke odredbe ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično ništave ili neprovedive iz bilo kojeg razloga, to neće imati utjecaja na važenje ili provođenje preostalih odredaba ili njihovih dijelova.

Početna www adresa Instituta za arheologiju je: www.iarh.hr. Svaka slična adresa koja se može pojaviti na Internetu nema izravne ili neizravne veze s IARHom.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.