You are here:   Home > Contacts

Contacts

trade.zadar2015@gmail.com


Igor Borzić

Ivana Jadrić-Kučan

Odjel za arheologiju

Sveučilište u Zadru

10000 Zadar

Croatia

 

 

Enrico Cirelli

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Sezione di Archeologia

UOS di Ravenna

Via S. Vitale

48121 Ravenna

Italy

 

 

Kristina Jelinčić Vučković

Ana Konestra

Ivana Ožanić Roguljić

Institute of archaeology

Ulica Ljudevita Gaja 32

10000 Zagreb

Croatia


Organizers


Sveučilište u ZadruUniversity of Zadar
Archaeology Department


Univerzitet BolognaAlma Mater Studiorum Università di Bologna


Institut Arheologije

Institute of archaeology


Sponsors


Hrvatsko arheološko društvo

 Hrvatsko arheološko društvo


Fondazione Flaminia - Per l'Università in Romagna

Fondazione Flaminia
Per l'Università in Romagna


Il Centro Studi per l'Archeologia dell'Adriatico

Il Centro Studi per l'Archeologia dell'Adriatico