Zvonimirovo – vrt kuće br. 34

Naselje, grad, županija: Zvonimirovo, Suhopolje, Virovitičko-podravska

Vrsta lokaliteta: naselje s dva horizonta naseljavanja

Razdoblje: kasno brončano doba (Ha A-B) i razvijeni srednji vijek

Vrsta istraživanja: probno

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: prof. dr. sc. Željko Tomičić, dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, dr. sc. Juraj Belaj (1998.)

Selo Zvonimirovo nalazi se u općini Suhopolje između Gaćišta i Lipovca (Gradinska Mitrovica) na prirodno povišenom polukružnom terenu koji nadvisuje okolno područje Okrugljak i Rječinu za oko 20 metara. U nizini, koja ustvari predstavlja stari meandar rijeke Drave, uz spomenuto povišenje na kojemu se razvilo selo Zvonimirovo, danas teče potok. Rekognosciranjem velikog dijela površine sela Zvonimirovo pronađeni su po površini ulomci prapovijesne i srednjovjekovne keramike. Ustanovljeno je da se vjerojatno na čitavoj povišenoj gredi, na kojoj se proteže današnje selo, nalazilo naselje stanovništva pokapanog na položaju Veliko polje. Nakon pregleda površinskih nalaza odabrana je lokacija u vrtu kuće broj 34, oko 1 km zračne linije udaljena od mjesta na kojem je već ranije pronađeno latensko i srednjovjekovno, bjelobrdsko groblje. Kako bi se pokušalo ubicirati naselje stanovništva ukapanog na položaju Veliko polje, poduzeta su probna arheološka iskopavanja na položaju u samome mjestu Zvonimirovo.

Arheološki radovi na odabranoj lokaciji započeli su otvaranjem dviju sondi ukupne površine od 54 m2. U njima su registrirane tri veće i sedam manjih jama od kojih je jedna dala srednjovjekovne nalaze. U tri prapovijesne jame pronađena je topuzasta brončana igla, dio jednočlane jako profilirane fibule, manji vrčić s dvije drškice te mnoštvo keramike i kućnog lijepa. Ostale jame su zaštićene i namjera ih je istražiti u budućnosti.

Prigodom desetodnevnih probnih sondiranja na lokalitetu Zvonimirovo – vrt kuće broj 34, otvorena je površina na kojoj je na temelju fragmentiranih ostataka utvrđeno postojanje prapovijesnog i srednjovjekovnoga naselja.

Literatura:

  • Ložnjak Dizdar, D. 2005, Naseljenost Podravine u starijoj fazi kulture polja sa žarama, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol. 22, 25-58.
  • Sekelj Ivančan, T. 2001, Early Medieval Pottery in Northern Croatia, BAR Int Ser 914, Oxford.
  • Sekelj Ivančan, T., Belaj, J. 1998, Probno sondažno iskopavanje u selu Zvonimirovu godine 1998., Obavijesti HAD-a, 3/XXX, 112-117.
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.