Virovitica – Korija

Naselje, grad, županija: Korija, Virovitica,Virovitičko-podravska

Vrsta lokaliteta: naselje

Razdoblje: eneolitik, lasinjska kultura

Vrsta istraživanja: zaštitno

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: dr. sc. Tatjana Tkalčec (2005.)

U razdoblju od 21. listopada do 5. studenog 2005. provedena su zaštitna arheološka istraživanja na dijelu lokaliteta Virovitica – Korija kojim danas prolazi trasa zapadne obilaznice grada Virovitice, od 5+420 do 5+700 km.

Lokalitet je smješten sjeverno od magistralne ceste Virovitica-Koprivnica, na poljoprivrednom području, oko 3,5 km od središta grada Virovitice. Nalazi se u nizini, na tek blago povišenom položaju, a istaknutije povišeni tereni se zamjećuju sjevernije i zapadnije od lokacije obuhvaćene zaštitnim arheološkim istraživanjem. Prije zaštitnih istraživanja Virovitica – Korija je arheološkim rekognosciranjem na osnovi površinskih nalaza registrirana kao nalazište iz razdoblja prapovijesti i srednjeg vijeka. Zaštitnim istraživanjem pronađeni su ostaci prapovijesnog naselja, a elementi postojanja srednjovjekovnog nalazišta na ovome mjestu nisu ustanovljeni.

Istraživanja su provedena na čitavoj površini građevinske zone buduće ceste, širine oko 17 m, a u dužini od 280 m. Prapovijesno naselje se vjerojatno pružalo uzdužno u smjeru SZ-JI, a trasa buduće obilaznice je zahvatila tek njegov manji dio. Od desetak većih objekata (nepravilnih oblika, dimenzija oko 3x2,5 m) i četiri manjih (vjerojatno ostataka stupova ili nekih manjih ukopa) tek je tri objekta obilovalo keramičkim materijalom, dok su u ostalima pronađeni sporadični nalazi keramike i lijepa. C14 datumi te pojedine cjelovitije očuvane posude datiraju ovo jednoslojno naselje u razdoblje bakrenog doba, odnosno u lasinjsku kulturu. Trasom ceste obuhvaćen je tek rubni dio naselja na kojem nije bilo moguće dobiti uvid u sliku organizacije i rastera naselja.

Literatura:

  • Tkalčec, T., 2006, Virovitica-Korija, zaštitna arheološka istraživanja 2005., Annales Instituti Archaeologici, II, 52–54.
  • Tkalčec, T., Balen, J. 2007, Korija, u: Zapadna virovitička obilaznica – zaštitna arheološka istraživanja 2005./2006. godine, Sabolić, D., Salajić, S. (ur.), Virovitica., 47–51.

Galerija

Lokalitet Virovitica-Korija
Ukop jame, lasinjska kultura
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.