Virovitica – Kiškorija jug

Naselje, grad, županija: Virovitica, Virovitičko-podravska županija

Vrsta lokaliteta: višeslojno naselje

Razdoblje: antika, rani srednji vijek

Vrsta istraživanja: zaštitno

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: dr. sc. Kristina Jelinčić Vučković (2005.)

U razdoblju od 13. svibnja do 9. srpnja 2005. godine izvršeno je zaštitno arheološko istraživanje na trasi zapadne obilaznice grada Virovitice. Lokalitet se nalazi između sela Korija i zapadnog ulaza u grad Viroviticu, neposredno uz Podravsku magistralu.

Istraženi su ostaci rimskog i srednjovjekovnog naselja koji su bili koncentrirani na dva uzvišena položaja međusobne udaljenosti od 50 m. Razlog tog prekida mogao je biti uzrokovan konfiguracijom tla jer je na mjestu prekida teren u padu što na tom mjestu uzrokuje obilno nakupljanje vode za kišnih dana, ali i unutrašnjom organizacijom samog naselja – gospodarskom ili rodbinskom podjelom.

Južno od ovog položaja nalazi se Bilogora, a podno njenih sjevernih obronaka na više mjesta pronađeni su ostaci rimske ceste Poetovio – Mursa. Ovdje istraženo naselje postojalo je od 2. st. po. Kr. do sredine 5. st. po. Kr. a kontinuiran i intenzivan život na njemu može se zahvaliti blizini te ceste, ali i Drave kao alternativne prometnice. Ta dva puta pružila su selu mogućnost razvoja trgovine i kontakte s drugim gradovima i naseljima Rimskog Carstva. Unatoč tome uvoz strane robe je malen, a općenito, stupanj romanizacije sve do kasne antike nije velik. To se vidi jasno na pokretnoj arheološkoj građi koja ima jasne lokalne tradicije koje sežu u prapovijest, ali i u organiziranju samog stanovanja. Radi se o zemunicama i nadzemnim objektima građenim od drvenih stupova i zemlje. Najveći broj nalaza čine ulomci keramičkog posuđa pretežno lokalne proizvodnje s obilježjima prapovijesnih tradicija. Pored keramike pronađeno je željezno oruđe, nakit od stakla, brončani predmeti i nešto nalaza troske.

Uz spomenutu cestu, postojala su naselja koja su pružala usluge potrebne putnicima: smještaj, promjena konja, popravci, prehrana itd. Na širem Virovitičkom području spominju se naselja Cocconis (smješta se u blizini Špišić Bukovice), Sirotis/Serota (bliža okolica Virovitice) i Bolentio (današnji Orešac) (Itinerarium Hieroloymitanum, 560-63, Itinerarium Antonini 129-31). Pored tih većih naselja, registriranim na itinerarima, uz ceste su postojala i druga manja sela (vici, pagi) i rustične vile koje nisu registrirane u izvorima. Ovdje istraženo naselje je jedno od mnogih naselja koja su pratila ceste, gradove i vile i činila jedinstvenu gospodarsku cjelinu.

14C analize pet uzoraka potvrdile su analizu rimskih arheoloških nalaza te se pouzdano može reći da je ovo rimsko selo funkcioniralo od 2. do u 5. st.

Osim rimskog, pronađeni su ostaci i srednjovjekovnog naselja koje je na temelju analize keramičkog materijala, potkrijepljene apsolutnim datacijama, opredijeljeno u dva osnovna horizonta: I – stariji iz kraja 8. i 9. stoljeća te mlađi koji se dijeli na horizont IIa – kraj 9. i početak 10. stoljeća i na horizont IIb – druga trećina 10. stoljeća. Ranosrednjovjekovno naselje Virovitica Kiškorija jug, iako istraženim opsegom malo, dalo je vrijedne podatke o načinima funkcioniranja ruralne ranosrednjovjekovne zajednice na području Podravlja i jedno je od rijetkih arheološki istraženih i obrađenih takvih naselja na prostoru sjeverne Hrvatske.

Literatura:

Galerija

Pogled na južni dio lokaliteta Virovitica Kiškorija jug (snimila: K. Jelinčić)
Rekonstruirani antički lonac tip L 1 (rekonstrukcija: M. Vuković Biruš, snimio: H. Jambrek)
Staklene perlice i narukvice (snimio: H. Jambrek)
Novac Faustine II (146.-175./176.) (snimio: D. Doračić)
Rekonstrukcija srednjovjekovne kuće s kraja 8. do kraja 9. st. prema nalazu SJ 1242/1243 (crtež: M. Gregl)
Srednjovjekovne keramičke posude (rekonstrukcija: M. Vuković Biruš, snimio: H. Jambrek)
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.