Torčec – Cirkvišče

Naselje, grad, županija: Torčec, Drnje, Koprivničko-križevačka

Vrsta lokaliteta: groblje

Razdoblje: srednji i novi vijek

Vrsta istraživanja: sustavno

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju u suradnji s Društvom za povjesnicu i starine Torčec

Voditelji istraživanja: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan (2002.), dr. sc. Siniša Krznar (2009., 2011. – 2015.)

Lokalitet Torčec – Cirkvišče nalazi se sjeverozapadno od centra današnjeg sela Torčec, te istočno od ceste koja vodi od Torčeca prema Đelekovcu. Iako i ranije poznato u literaturi, nalazište posebnu pažnju arheologa privlači 1999. godine kada je oranjem na površinu zemlje dospjela keramička posuda u kojoj je bila pohranjena pseća lubanja. Glava psa bila je pažljivo položena u posudu, vjerojatno u ritualne svrhe, sredinom 13. stoljeća. Taj nalaz jedinstven je u Hrvatskoj, a najbliže analogije pronađene su u Mađarskoj. Tijekom 2002. godine obavljena su prva arheološka istraživanja kojima je potvrđen sakralni karakter nalazišta. Daljnja istraživanja uslijedila su 2009. te 2011.-2015. Do sada je otkriveno 380 grobova te skromni ostaci crkvenog objekta. Po svojim karakteristikama većina grobova pripada župnom groblju i na temelju stratigrafije te pojedinih karakterističnih nalaza mogu se datirati u kasni srednji i novi vijek, sve do 1731./33. godine. Tada se kapela seli južno od potoka Gliboki, na prostor u sredini današnjeg sela Torčeca te ukopi na ovom prostoru uglavnom prestaju. Pojedini grobovi su međutim znatno stariji od tog perioda. Najstariji grob pronađen na lokalitetu datira se u prijelaz osmog u deveto stoljeće. Za sve grobove provedena je i antropološka analiza. Zahvaljujući tom multidisciplinarnom pristupu dobiveni su veoma zanimljivi podaci o uvjetima i kvaliteti života ljudi koji su u srednjem i novom vijeku naseljavali koprivničku Podravinu. Kao što vidimo radi se o važnom lokalitetu gdje su na malom prostoru pronađeni grobovi i ritualni nalazi iz različitih vremenskih perioda na temelju kojih se veoma dobro može pratiti kontinuitet sakralnosti prostora i koji nam istovremeno pruža mnoštvo podataka o svakodnevnom životu pojedinaca.

Literatura:

Galerija

Ukop sjevernog zida crkve (snimio: Siniša Krznar)
Neuobičajeni ukop pokojnika u grobu G 83 (snimio: Siniša Krznar)
Posuda iz groba 108 in situ (snimio: Siniša Krznar)
Prsten iz zapune groba 54 (snimio: Damir Doračić)
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.