Sveta Ana – Gradina

Naselje, grad, županija: Sveta Ana, Đurđevac, Koprivničko-križevačka

Vrsta lokaliteta: visinsko gradište

Razdoblje: kasni srednji vijek

Vrsta istraživanja: probno

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: dr. sc. Tatjana Tkalčec (2010.)

Lokalitet je smješten na strmom brijegu iznad samog sela Sv. Ana na 215,36 m. Gradište se uzdiže 40-ak metara nad selom. Sastoji se od višeg, sjevernog istaknutog uzvišenja, izduženo-ovalnog do gotovo pravokutnog tlocrta, dimenzija 32,5x19,5 m (S-J x I-Z) i južnog manjeg uzvišenja (pristupne stražarnice?) s kompleksom graba i nasipa. Između njih je jarak u osnovici širine oko 20 m. U sklopu čitavoga kompleksa nalazi se i niži oveći prirodni plato, istočno od glavnog uzvišenja.

Kratkim, četverodnevnim istraživanjem polučeni su izvanredni rezultati koji proširuju naše spoznaje o ovoj vrsti, u Hrvatskoj još uvijek nedovoljno istraženih lokaliteta. Otvorena je probna sonda površine 10x1,5 m, koja je obuhvaćala zapadni rubni dio glavnog uzvišenja i protezala se prema samome centru gradišta. Ustanovljena su dva kulturna horizonta s nizovima rupa od stupova nekog drvenog objekta te nekoliko otpadnih jama s nalazima kasnosrednjovjekovne stolne i kuhinjske keramike, životinjskih kostiju te nešto staklenih i metalnih predmeta. Gusti raspored rupa od nosivih drvenih stupova i njihovi relativno veliki promjeri sugerirali bi postojanje drvene konstrukcije koja je mogla držati masivnije zdanje, možda drvenu utvrdu, odnosno, sudeći prema nalazima stolne keramike - stambenu kulu plemića. Ipak, za preciznije određenje i utvrđivanje rastera tog potencijalnog objekta, potrebno je otvoriti veću površinu. Tipološko-kronološkom analizom keramičke nalaze iz probnih iskopavanja na lokalitetu Sveta Ana – Gradina mogli bismo opredijeliti u razdoblje od 13. pa do sredine 15. stoljeća. Radiokarbonske analize ukazuju na stariju dataciju (prva polovica 13. st.).

Literatura:

  • Tkalčec, T. 2011, Probna arheološka istraživanja visinskog gradišta Sveta Ana – Gradina 2010. (Archaeological Trial Excavations of the Hill Fort of Sveta Ana – Gradina 2010), Annales Instituti Archaeologici, VII, 45-49.

Galerija

Sveta Ana-Gradina
Keramička zdjelica
Ulomci crveno engobiranog vrča s bijelim slikanjem
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.