Stobreč (Epetion)

Naselje, grad, županija: Stobreč, Split, Splitsko-dalmatinska županija

Vrsta lokaliteta: željeznodobna naseobina, helenistički bedem

Razdoblje: željezno doba, helenizam

Vrsta istraživanja: geofizička istraživanja, probna arheološka iskopavanja s ciljem izrade dokumentacije

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju u suradnji sa Institut für Archäologie, Karl-Franzes Universität, Graz

Voditelji istraživanja: dr. sc. Marina Ugarković (2012.)

Željeznodobno naselje Epetij (Epetion) smjestilo se na prostoru današnjeg Stobreča, nekoliko kilometara udaljenosti od Splita na istočnoj obali Jadrana. Prema pisanim izvorima u helenističko je doba Epetij bio u savezu s otočnim gradom Isom, osnovanom kao grčka naseobina na otoku Visu, a njihova je povezanost posljedica širenja isejskog političkog i ekonomskog teritorija na srednjodalmatinsko kopno. Prednosti Epetija uključivale su blizinu plodnih polja, povoljan geografski položaj s prirodnim komunikacijama u unutrašnjost, i duboki, zaštićeni zaljev kao nezaobilazan preduvjet pomorskoj trgovini. Pretpostavlja se da je Epetij igrao aktivnu ulogu u prenošenju isejskih gospodarskih proizvoda, ali i grčkih civilizacijskih tekovina dublje na kopno, stoga se proučavanjem ovog lokaliteta može steći uvid u određene aspekte srednjodalmatinske pomorske trgovine tijekom helenističkog razdoblja, ali i dvosmjerne procese akulturalizacije između novopridošlih Grka i lokalnog srednjodalmatinskog stanovništva.

Helenističko se naselje smjestilo na poluotočiću površine oko 4,5 ha, koji vizualno dominira većim zaljevom. Poluotok i uvala su zaštićeno kulturno dobro. Ovaj lokalitet nikada nije bio dijelom sustavnog arheološkog istraživanja, i vrlo se malo zna o topografiji samog naselja, koje je velikim dijelom, nažalost, devastirano modernom izgradnjom. Krajem 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog stoljeća Institut za arheologiju je izvršio istraživanja manjeg opsega na području helenističkog bedema. 2012. godine Institut za arheologiju, u suradnji s Institut für Archäologie i Institut für Geographie und Raumforschung iz Graza (Austrija) obavio je manja geofizička ispitivanja u neposrednoj okolici helenističkog bedema na sjevernoj strani poluotoka (izvan i u unutar gradskih gabarita), nakon čega su uslijedila arheološka iskopavanja s svrhom utvrđivanja stanja i izrade dokumentacije na spomenutom dijelu helenističkog bedema. Helenistički je Epetij bio opasan bedemom s dva lica, izgrađenim od većih kamenih blokova u suhozidnoj tehnici, čija širina varira između 3, 2 i 3,4 m. Izvršena dokumentacija potvrdila je da se rekonstruirani dio sjeverne dionice bedema, koji je danas vidljiv poviše razine terena, nastavlja u dubljim slojevima originalnom dionicom, čiji je vanjski plašt dokumentiran do dubine od 2 m. Stobrečki bedem najbolje je sačuvani ostatak materijalne kulture iz razdoblje helenizma na ovoj lokaciji.

Literatura:

  • Neuhauser, T., Ugarković, M., Rode, M., Sass, O., Stangl, J., 2013, Hellenistic fortification of Epetion (East Adriatic): Preliminary Observations on the 2012 Geophysical and Archaeological Probes, Akten des 14. Österreichischen Archäologentages in Graz, 19.-21. April 2012, Veröffentlichungen des Instituts für Archäologie der Karl-Franzens-Universität Graz 11, 2014, Wien, 289-295.
  • Ugarković, M, Neuhauser, T. 2013, Stobreč 2012.-helnistički bedem, Annales Instituti Archaeologic, i IX, 55-58.
Epetion, prema Kirigin 2010, str. 143; pogled na rekonstruiranu dionicu helenističkog bedema sa sjeverne strane Stobreča s naznačenim probnim sondama otvorenim u svrhu izrade dokumentacije stanja originalnog bedema

Epetion, prema Kirigin 2010, str. 143; pogled na rekonstruiranu dionicu helenističkog bedema sa sjeverne strane Stobreča s naznačenim probnim sondama otvorenim u svrhu izrade dokumentacije stanja originalnog bedema

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.