Stari grad Kaptol u Kaptolu kraj Požege

Naselje, grad, županija: Kaptol, Požeško-slavonska

Vrsta lokaliteta: crkva, groblje, kaptol, wasserburg

Razdoblje: kasni srednji vijek, novi vijek

Vrsta istraživanja: zaštitno

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: prof. dr. sc. Željko Tomičić (2001.)

U suradnji s Konzervatorskim odjelom i Gradskim muzejom u Požegi obavljena su istraživanja utvrde Stari grad Kaptol – nekada uglednoga capitulum ecclesiae sancti Petri de Posega, odnosno Požeškog zbornog kaptola sv. Petra utemeljenog između 1223. i 1230. godine, koji je najvjerojatnije uz dozvolu Sv. Stolice osnovala Pečujska biskupija.

Utvrda je šesterokutni kasnogotičko renesansni kaštel s kružnim polukulama i četvrtastom ulaznom kulom. Zapadni zidovi utvrde kao i sjeverozapadna kula uništeni su pri gradnji barokne crkve Sv. Jurja. Utvrda je smještena na uzdignutom platou, okružena jarkom koji je nekada bio ispunjen vodom. Odgovara tipu Wasserburgova 15.-16. stoljeća i predstavlja jednu od najbolje sačuvanih slavonskih utvrda predturskog vremena. Ova utvrdu po stilskim osobinama (utjecaj češke kasnogotičke arhitekture s naznakama renesanse) i ugrađenim spolijima, koji odgovaraju tzv. rejtovskoj školi, vremenski se opredjeljuje u prvu polovicu 16. stoljeća. Srijemski biskup Ladislav Szörenyi obnovio je 1752. godine utvrdu i unutar nje izgradio novu crkvu Sv. Jurja, prigodom čega su uništeni zapadni zidovi i sjeverozapadna kula utvrde. Početkom 19. stoljeća, kada je kaptolski posjed ušao u vlasništvo đakovačkog kaptola, crkva Sv. Jurja više nije u funkciji i pretvorena je u žitnicu. Život se u kaptolskoj utvrdi odvija do 1943. godine kada je spaljen njen stambeni trakt i ona je u potpunosti napuštena.

Unutar zidova renesansne utvrde otkriven je dio tlocrta gotičke dvoranske crkve, a tijekom istraživanja, osim srednjovjekovnih struktura i slojeva, registrirani su i brojni recentni, novovjekovni i barokni slojevi i strukture. Istraživanje je usredotočeno na prostor istočno od svetišta, kao i zapadno u unutrašnjosti crkve. Izvan tlorisa crkve, uz sjeverne zidove svetišta, istraženi su grobovi isključivo male djece, novorođenčadi i dojenčadi. Tijekom istraživanja pronađeni su brojni primjerci kvalitetnih profiliranih gotičkih klesanaca.

Literatura:

  • Gulin, A. 2001, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli, Loca credibilia sjeverne i središnje Hrvatske, Zagreb.
  • Horvat, Z. 1991, O nekim starim građevinama Kaptola, Kaptol 1221 - 1991, Mjesna zajednica Kaptol, Kaptol, 95–108.
  • Tkalčec, T., Krznar, S., Kaptol, u: Dnevnik jednog arheologa. Prof. dr. sc. Željku Tomičiću uz 70. rođendan, Buzov, M.; Ložnjak Dizdar, D. (ur.), Zagreb 2013., 65–68.

Galerija

Pogled na ulaz u Stari grad Kaptol (2001.)
Stari grad Kaptol – apsida Sv. Petra
Grob djeteta sjeverno od svetišta
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.