Slavonski Brod – Galovo

Naselje, grad, županija: Slavonski Brod, Brodsko – posavska

Vrsta lokaliteta: višeslojno naselje i nekropola

Razdoblje: neolitik - starčevačka kultura i brončano doba nekropola Barice-Gređani

Vrsta istraživanja: sustavno

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju iz Zagreba

Voditelji istraživanja: dr. sc. Kornelija Minichreiter (1997. – 2010.), dr. sc. Zorko Marković (2011. – 2015.), dr. sc. Katarina Botić (2017.)

U sjeveroistočnom dijelu Slavonskog Broda na zemljištu Galovo od 1997. Institut za arheologiju provodi sustavna istraživanja u okviru znanstvenoistraživačkog projekta „Prapovijesni identitet prvih zemljoradničkih populacija kontinentalne Hrvatske“. U površinskom sloju otkriveni su ostaci kasnobrončanodobne nekropole Barice – Gređani, a u donjem sloju na dubini od 80 cm otkriven je dio ranoneolitičkog naselja s ograđenim ukopnim prostorom iz ranog stupnja starčevačke kulture – Linear A. Mnogo značajnih odlika ovog naselja uvrštava ga među ključne lokalitete postanka i trajanja starčevačke kulture na tlu Hrvatske. Temeljem karakteristika otkrivene arheološke građe i njezinih apsolutnih datuma (oko 6100. do 5300. pr. Kr.) uspostavljen je prvi put kronološki slijed razvitka prve panonske lončarske kulture – starčevačke kulture u njezinim početnim stupnjevima.

U istraženom dijelu naselja na površini od 3.600 m2 prvi put su otkrivene tri faze izgradnje potvrđene datiranjem metodom 14C: prva od oko 6100. do 5700. pr. Kr., druga oko 5700. pr. Kr., dok je treća najmlađa faza datirana oko 5300. do 5000. pr. Kr.

U dosadašnjim arheološkim istraživanjima otkriven je dio naselja u kojem je bilo izgrađeno 8 zemunica od toga tri stambene (17x5 i 8x4 m) i pet radnih (5x5 m) te jedan nadzemni objekt pravokutnih temelja (7x7 m). Među skupinom stambenih zemunica otkrivena je radna zemunica – radionica za izradu glinenih predmeta u kojoj su bile četiri lončarske peći, veliki broj žrtvenika i skupina glinenih utega za okomiti tkalački stan na kojemu se u posebno izdvojenom prostoru izrađivala tkanina. U drugoj zemunici je uz stambeni prostor bila radionica za izradu kamenih alata – radno oblikovana prostorija s brojnim kamenim izrađevinama. U jugozapadnom prostoru između naselja i obredno ukopnog prostora bila su dva kultna objekta – dvostruke drvene ograde (u tlocrtu oblik mjesečevog srpa, promjera 15 m). Uz stambene zemunice otkriveno je nekoliko manjih jama koje su u pravilu prateći objekti neolitičkih nastambi. Kao posebna vrijednost u inventaru zemunica ističe se veliki broj žrtvenika (više od 100 različitih primjeraka) kao i umjetnički oblikovane unikatne glinene figurice srne, svinje i bika koje su imale značajnu ulogu u duhovnom životu prvih zemljoradničkih populacija panonskih prostora.

Analize paleozooloških uzoraka pridonijele su novim spoznajama o prvim fazama domestikacije, zatim o prehrani stanovništva (koze, ovce, goveda, svinje, jeleni) kao i o kultnim obredima. Ritualno ukapanje goveđeg roga ispod skupine posuda u središnjem dijelu velike grobne jame s ljudskim ukopima dokazuje kultnu namjenu žrtvovanih životinja.

Unutar naselja otkriven je prostor posebno izdvojen polukružnim drvenim ogradama sastavljenim od gusto poredanih okomitih oblica ukopanih oko 20 cm u zemlju koje su u svojem donjem dijelu iznad razine zemljišta bile učvršćene debelim premazom gline. Tu su bili ukopani članovi zajednice koji su imali istaknuti položaj u plemenu. Do sada je istražen samo zapadni dio obredno-ukopnog prostora (oko 2.100 m2) u kojem su otkrivene četiri grobne jame; jedna velika (17x5 m) s tri pokojnika i tri male (svaka 5x5 m) s po jednim pokojnikom. Među njima je samo jedan muškarac ukopan cjelovit, dok su ostali ukopani bez glave ili bez lica. Prilozi uz pokojnike bile su slikane posude i žrtvenici, a uz muškarca bez lica (vođa plemena ili vrač) još i skupina glačanih kamenih sjekira.

Naselje na Galovu je jedini sustavno istraživani ranoneolitički lokalitet u Hrvatskoj i pripada najstarijim naseljima zemljoradničkih populacija južnopanonskih prostora.

Literatura:

 • Krajcar-Bronić, I., Minichreiter, K., Obelić B., Horvatinčić, B. N. 2004, Zadubravlje-Dužine - the oldest early Neolithic (Starčevo culture) settlement in Croatia, Zadubravlje - Dužine and Slavonski Brod, u: Radiocarbon and Archaeology, roceeding of the 4th Symposium, Oxford 2002, Oxford University of Archaeology Monograph 62, Higham Tom, Bronk Ramsey, Cristopher Owen Clare (eds). Oxford Books, 229-245.
 • Krajcar Bronić, I., Minichreiter, K. 2007, 14C dating of the early Neolithic settlement Galovo near Slavonski Brod in Northern Croatia, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research ,1, 714-716.
 • Krajcar Bronić, I.,Obelić, B., Horvatinčić, N, Barešić, J., Sironić, A., Minichreiter, K. 2010, Radiocarbon application in environmental science and archaeology in Croatia, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A., 619; 491-496.
 • Marković, Z., Minichreiter, K. 2003, Investigation of Prehistoric sites in Croatia from 1990 to 2002, u: Recent Research in the Prehistory of the Balkans, Grammenos D. V. (ur.), Publikations of the Archaeological Institut of Northern Greece Nr. 3, Thessaloniki, 129 – 174.
 • Minichreiter, K. 1997, Otkriće u Lukaču i Požegi kao prilog poznavanju topografije naselja starčevačke kulture u sjevernoj Hrvatskoj, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 11-12/1994.-1995., 7-36.
 • Minichreiter, K. 1999, Zoomorfna idoloplastika obredno-ukopnog prostora starčevačkog lokaliteta na "Galovu" u Slavonskom Brodu, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 13-14 / 1996.-1997., 7-22.
 • Minichreiter, K. 1999, Ranoneolitčki ukopi i pogrebni običaji u naseljima starčevačkog kulturnog kompleksa, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 15.-16./1998.-1999., 5-20.
 • Minichreiter, K. 2000, Populacije i kulture mlađeg kamenog doba - neolitika na brodskom području, Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvog pisanog spomena imena Broda, Bibliotheca Croatica-Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia, Posebna izdanja: knjiga 2, Slavonski Brod, 59-90.
 • Minichreiter, K. 2000, Reljefni prikaz ženskog lika na posudama starčevačke kulture, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol. 17,5-15.
 • Minichreiter, K. 2000, Starčevačka kultura u svijetlu najnovijih otkrića u Brodskoj Posavini, Histria Antiqua 6, 211 – 222.
 • Minichreiter, K. 2001, Arhitektura obredno-ukopnog prostora starčevačkog naselja u Slavonskom Brodu, Osječki zbornik, 24-25/1996.-1999.,9-22.
 • Minichreiter, K. 2001, The architecture of Early and Middle Neolithic settlements of the Starčevo culture in Northern Croatia, Documenta Praehistorica XXVIII, 199-214.
 • Minichreiter, K. 2002, Ukopi stanovnika u naseljima starčevačke kulture u Hrvatskoj, Histria Antiqua, 8, 63 – 72.
 • Minichreiter, K. 2002, Žrtvenici i idoli starčevačkog naselja na "Galovu" u Slavonskom Brodu, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol. 19, 11-30.
 • Minichreiter, K. 2003, Prilog poznavanju ornamentike na gruboj keramici starčevačkog naselja na Galovu u Slavonskom Brodu, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol. 20, 15 – 26.
 • Minichreiter, K. 2003, Ranoneolitička naselja u kontinentalnoj Hrvatskoj, Histria Antiqua, 11, 143-157.
 • Minichreiter, K. 2004, Radionica glinenih predmeta i tkanine u naselju starčevačke kultu Galovu u Slavonskom Brodu, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, sv. 21, 5 – 18.
 • Minichreiter, K. 2006, Slavonski Brod – prapovijest, u: Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, Leksikografski zavod M. Krleža, Durman A. (ur.), Zagreb, 236-237.
 • Minichreiter, K. 2006, Development of the Starčevo Culture in the territory of continental Croatia, u: Homage to Milutin Garašanin , Tasić, N., Grozdanov, C. (ur.), Beograd, 79-97.
 • Minichreiter, K. 2007, Bijelo slikani Linear A stupanj starčevačke kulture u Hrvatsko, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol.. 24, 20 – 27.
 • Minichreiter, K. 2007, Slavonski Brod, Galovo, deset godina arheoloških istraživanja, Monografije Instituta za arheologiju74, 1, Zagreb.
 • Minichreiter, K. 2007, The First Farmers of Northern Croatia, A Short Walk through the Balkans: The First Farmers of the Carpathian Basin and Adjace Regions, Societa per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli- Venezia Giulia, quaderno 12, Trieste, 171 – 183.
 • Minichreiter, K. 2008, Radna zemunica 291 u naselju starčevačke kulture na Galovu u Slavonskom Brodu, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol. 25, 5-14.
 • Minichreiter, K. 2010, Nadzemni objekti u naseljima starčevačke kulture, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol. 27, 15-32.
 • Minichreiter, K., Krajcar Bronić, I. 2006, Novi radiokarbonski datumi rane starčevačke kulture u Hrvatskoj, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol. 23, 5 – 16.
 • Minichreiter, K., Botić, K. 2010, Early Neolithic burials of Starčevo culture at Galovo, Slavonski Brod (Northern Croatia), Documenta Praehistorica, XXXVII, 105-124.

Galerija

Slavonski Brod, Galovo, radne zemunice (snimio: J. Sudić).
Slavonski Brod, Galovo, keramičarska peć (snimila: K. Minichreiter).
Slavonski Brod, Galovo, temelji nadzemnog objekta (snimila: K. Minichreiter).
Slavonski Brod, Galovo, žrtvenici (snimio: M. Gregl).
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.