Podgorač – Ražište

Naselje, grad, županija: Podgorač, Našice, Osječko-baranjska

Vrsta lokaliteta: jednoslojno naselje

Razdoblje: neolitik, Ražište tip sopotske kulture

Vrsta istraživanja: sustavno

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju u suradnji sa Zavičajnim muzejom Našice i Općinom Podgorač

Voditelji istraživanja: dr. sc. Zorko Marković (1975.; 2013.; 2015.)

Arheološki lokalitet Ražište kod Podgorača, smješten 11 km istočno od Našica, poznat je još od 1965. g., a 1975. g. ondje je provedeno probno iskopavanje na površini od 75 m2. Tom je prilikom otkriveno postojanje naselja novog tipa sopotske kulture koji je tako i imenovan 1981. g. kao Ražište tip. Primijećeno je da se u Slavoniji oko Našica i Đakova u I. ili krajem I. stupnja klasične sopotske kulture, koja se prostire istočnije, nakon spiraloid B stupnja starčevačke kulture, stvara specifična kulturna pojava koja se okvirno može smjestiti u razdoblje od oko 5000. do 4700. pr. K. Osim keramičkih nalaza, karakteristika ove varijante kulture je stanovanje u zemunicama, za razliku od istočnijih dijelova Slavonije u kojima se stanuje u pravokutnim kućama. Način stanovanja u zemunicama preuzet je od starčevačke kulture, a ukrasi na keramici ukazuju na veze s vinčanskom i linearno-trakastom kulturom. Novija istraživanja na lokalitetima Novi Perkovci Krčavina kod Đakova te Golinci Selište kod Donjeg Miholjca potvrdila su ovu tezu.

Nova istraživanja provedena 2013. g. na površini od 100 m2 i 2015. na površini od 50 m2 svojim nalazima potvrdila su postojanje Ražište tipa sopotske kulture srednjeg neolitika. Ni ovim istraživanjima nisu još otkriveni nadzemni objekti, što ovu varijantu (kao i dio keramičkih nalaza) odvaja od prostora klasične sopotske kulture koja se javlja istočnije. S područja istočne i srednje Slavonije impulsi klasične sopotske kulture kretali su se prema Mađarskoj (gdje se stvara Bicske tip sopotske kulture koji predhodi lenđelskoj kulturi) te prema zapadnom dijelu sjeverne Hrvatske gdje se stvara Brezovljanski tip kao dio sopotske kulture. Istraživanja na ovom lokalitetu važna su radi povezivanja kraja starčevačke i nastanka te širenja sopotske kulture na području sjeverne Hrvatske. Podaci prikupljeni na ovom lokalitetu pružit će odgovor na pitanje koju je ulogu imao Ražište tip sopotske kulture u formiranju kulturnih pojava hrvatskog i mađarskog Podravlja.

Literatura:

  • Marković, Z. 1984, Neka pitanja neolitika, eneolitika i brončanog doba našičkog kraja i Đakovštine, Znanstveni skup, Vukovar 6-9, X. 1981, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 9, 13–29.
  • Marković, Z. 1985, Ražište-tip sopotske kulture, Arheološki Vestnik, XXXVI, 39–76.
  • Marković, Z. 1994, Sjeverna Hrvatska od neolita do brončanog doba, Muzej grda Koprivnice, Koprivnica.
  • Marković, Z., Minichreiter, K. 2003, Investigation of Prehistoric Sites in Croatia from 1990 to 2002, u: Recent research in the Prehistory of the Balkans, Grammenos, D. V. (ur.), Publications of the Archaeological Institute of northern Greece, Nr. 3, Thessaloniki, 129–175.
  • Marković, Z. 2012, Novija razmatranja o nekim aspektima sopotske kulture u sjevernoj Hrvatskoj, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol. 29, 57 – 69.
  • Marković, Z., Botić, K. 2008, O neolitičkoj keramici iz Novih Perkovaca kod Đakova, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol. 25, 15–32.

Galerija

Istražena površina s objektima. Pogled prema jugu (snimila: K. Botić).
Istraženi objekti: A – velika jama SJ 002/003; B – rov SJ 066/067; C – ograda SJ 070/071 (snimila: K. Botić).
Izbor nalaza (snimila: K. Botić).
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.