Novo Selo – Bunje

Naselje, grad, županija: Novo Selo, o. Brač, Splitsko-dalmatinska županija

Vrsta lokaliteta: villa rustica, groblje

Razdoblje: antika

Vrsta istraživanja: arheološko iskopavanje

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju (Zagreb), CNRS Centre Camille Jullian (Aix-en-Provence), Université Paris-Est Marne-la Vallée (Paris)

Voditelji istraživanja: Kristina Jelinčić Vučković, Emmanuel Botte

Institut za arheologiju proveo je 2012. rekognosciranje i snimanje lokaliteta Novo Selo – Bunje. Obuhvaćena je dostupna arhitektura jer je veći dio lokaliteta zarastao u šumu (sl. 1). Cilj je bio prikupljanje i obrada nalaza, snimanje arhitekture, određivanje položaja pojedinih vrsta nalaza kako bi se prikupilo što više podataka koji će služiti kao smjernica za buduće arheološko istraživanje. Do sada su zabilježeni kameni stupovi, mozaici, tijesak, grobovi, građevinska keramika, keramičko posuđe, amfore, troske, željezni alat za obradu kamena, kasnoantički sarkofag te nedovršeni poklopac sarkofaga. Snimak zidova (sl. 2) jasno pokazuje ujednačenu orijentaciju zidova zbog čega naslućujemo kako su građeni planski, kao cjelina. Postojanje cisterni i ograđene lokve govore o veličini lokaliteta. Nedovršeni poklopac sarkofaga (sl. 3) i nalaz željeznog klina za lomljenje kamena upućuju na obradu kamena na lokalitetu. Pronađeno je dosta uvezene robe: amfora, kuhinjskog i stolnog posuđa, a prevladavao je uvoz iz Afrike, naročito s područja današnjeg Tunisa. Preliminarnim pregledom, utvrđeno je kako nalazi datiraju od vremena kasnog helenizma/kasno republikanskog vremena pa sve do kasne antike. Od nalaza također se izdvajaju ulomak freske, tesserae, keramičke košnice, lampice i žrvnja (sl. 4).

Svojom veličinom i bogatstvom nalaza lokalitet Novo Selo – Bunje čini jedan od najvećih i najvažnijih arheoloških lokaliteta na otoku Braču.

Od 2015. g. provodi  se arheološko iskopavanje na lokalitetu u organizaciji Instituta za arheologiju iz Zagreba, CNRS Centre Camille Jullian (Aix-en-Provence) i Université Paris-Est Marne-la Vallée (Paris) uz važnu logističku i financijsku podršku Općine Selca.

U kampanji 2015. godine radovi su bili usmjereni na čišćenje terena od gustog raslinja i šume te čišćenje velike cisterne i sondiranje južno od nje te kod tijeska za ulje.

Cilj iskopavanja 2016. g. bio je usmjeren na definiranje gospodarskog i stambenog dijela vile odnosno pars rustica  i pars urbana što je uspješno i napravljeno. To je ujedno olakšalo razumijevanje lokaliteta kao i planiranje nadolazećih istraživanja.

Financiranje:  Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, École française de Rome, Općina Selca

Literatura:

Galerija

Pogled prema sjeveru i lokalitetu Novo Selo Bunje (snimila: Kristina Jelinčić).
Dio sarkofaga s Kristovim monogramom (snimila: Kristina Jelinčić).
Tlocrt središnjeg dijela lokaliteta (snimak i crtež: Ana Konestra, Kristina Jelinčić).
Izbor nalaza pronađenih tijekom rekognosciranja 2012. (crtež i digitalna obrada: Kristina Jelinčić Vučković).
Zračni snimak nakon istraživanja 2016. godine (foto: Emmanuel Botte)
Ulomak mozaika pronađenog 2016. godine (foto: Emmanuel Botte)
Istočna cisterna, istraživanje 2015. godine (foto: Emmanuel Botte)
Istočna cisterna, istraživanje 2015. godine (foto: Nera Šegvić)
Ulomak tegule s pečatom PANSIANA, istraživanje 2016. godine (foto: Emmanuel Botte)
Trapetum, istraživanje 2015. (foto: Emmanuel Botte)
Dio stambenog dijela vile s termama, istraživanje 2016. (foto: Emmanuel Botte)
Zračni snimak nakon istraživanja 2016. godine (foto: Emmanuel Botte)
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.