Nova Bukovica – Sjenjak

Naselje, grad, županija: Nova Bukovica, Slatina, Virovitičko-podravska

Vrsta lokaliteta: naselje nizinskog tipa s dva horizonta naseljavanja

Razdoblje: kasno brončano doba (Ha A-B) i mlađe željezno doba (Lt C2-D)

Vrsta istraživanja: sustavno

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju u suradnji s Zavičajnim muzejom u Slatini i Općinom Nova Bukovica

Voditelji istraživanja: dr. sc. Kornelija Minichreiter (1997.-2000.), dr. sc. Saša Kovačević (2000.- 2013. )

Institut za arheologiju u Zagrebu u suradnji s Općinom Nova Bukovica i Zavičajnim muzejom iz Slatine od 1997. godine kontinuirano provodi sustavna arheološka istraživanja prapovijesnog lokaliteta Nova Bukovica – Sjenjak. Arheološki lokalitet se nalazi u hrvatskoj Podravini, 7 km jugoistočno od Slatine i oko 15 km jugozapadno od rijeke Drave.

Lokalitet u Novoj Bukovici otkriven je arheološkim rekognosciranjem koje je 1976. na slatinskom području provodila K. Minichreiter iz Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Osijeka. 1997. na Sjenjaku u Novoj Bukovici započinju sustavna arheološka istraživanja pod vodstvom dr. sc. K. Minichreiter, tada iz Instituta za arheologiju u Zagrebu. Radi se o lokalitetu iz razdoblja kasnoga brončanog doba (KPŽ, stupanj Ha A-B) i mlađega željeznog doba (druga polovica 2. i 1. st. pr. Kr., stupanj Lt C2-D). Do sada je istražena površina od gotovo 3500 kvadratnih metara, što predstavlja tek manji dio ovog kompleksnog nalazišta. Prilikom istraživanja pronađeni su brojni, pretežno ukopani arheološki objekti (do sada preko 1200 stratigrafskih jedinica, odnosno petstotinjak ukopanih objekata ili struktura) koji govore o postojanju latenskog nadzemnog naselja. Latensko naselje sjelo je na starije naselje iz kasnoga brončanog doba, ali, čini se, i na objekte ranijeg horizonta mlađega željeznog doba.

Već od prve sezone istraživanja arheološki lokalitet na Sjenjaku pokazao se izvorom bogatih i raznolikih pokretnih i nepokretnih nalaza, među kojima su se posebno isticale velike jame prepune keramičkog materijala, tlocrtno sačuvani ostaci nadzemnih kuća, veći ukopani objekti, ali i vrijedni nalazi od bronce, željeza, jantara i stakla.

Literatura:

  • Kovačević, S. 2001, Istraživanja prapovijesnog lokaliteta u Novoj Bukovici na položaju Sjenjak - povijest i novi rezultati, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, vol. 18, 63–78.
  • Kovačević, S. 2007, Nova Bukovica - Sjenjak 2006, Hrvatski arheološki godišnjak, 3, 97–99.
  • Kovačević, S. 2009, Nova Bukovica - Sjenjak 2008, Annales Instituti Archaeologici, V, 45–47.
  • Minichreiter, K. 1997, Arheološka istraživanja brončanodobne nekropole u Novoj Bukovici kod Slatine tijekom 1997, Obavijesti HAD-a, 29/3, 57–60.

Galerija

NBS 2012, idealna rekonstrukcija kućanstva mlađega željeznog doba, pogled iz zraka (autor rekonstrukcije: M. Mađarić)
NBS 2012, djelomično istraženi objekt SJ 1081, 1082, pogled s juga (snimio: S. Kovačević)
NBS 2013, segment digitalnog generalnog plana lokaliteta za 2013. (autor: M. Mađarić)
NBS 2013, pogled na tlocrtni ostatak kuće mlađega željeznog doba, sezona 2013.
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.