Kurilovec – Belinščica

Naselje, grad, županija: Kurilovec, Velika Gorica, Zagrebačka županija

Vrsta lokaliteta: jednoslojno naselje nizinskog tipa

Razdoblje: brončano doba (+ antika)

Vrsta istraživanja: neinvazivno (terenski pregled, zračna fotografija, DMR)

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: dr. sc. Andreja Kudelić (2011.-2013.)

Arheološki lokalitet Kurilovec – Belinščica (Velika Gorica – jug) smješten je južno od naselja Kurilovec (Velika Gorica). Godine 2006. tvrtka Kaducej d.o.o. obavila je zaštitna arheološka iskopavanja na površini od 2540 m2. Iskopavanjem je otkriven manji, rubni dio ostatka brončanodobnog naselja koje se prostire na mnogo većoj površni od istražene. Na osnovi prikupljenih podataka koji su proizašli terenskim pregledom (2005.) i arheološkim iskopavanjem (2006.) pokazalo se da je za prikupljanje podataka o širim značajka nalazišta potrebno primijeniti druge metode kojima će podaci dobiveni dosadašnjim arheološkim istraživanjima biti nadopunjeni. Iz tih razloga primijenjene su različite vrste neinvazivnih metoda istraživanja koje su omogućile kvalitetnu analizu šire okolice nalazišta. Istraživanja su provedena suradnjom projekta Instituta za arheologiju: „Geneza i razvoj brončanodobnih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj“, te arheološke tvrtke Kaducej d.o.o. Od 2011. do 2013. godine provedena su prostorna mjerenja na lokalitetu s ciljem izrade digitalnog modela reljefa šireg prostora nalazišta. Prostorna mjerenja provedena su u tri faze tijekom kojih je snimljeno više od 19.000 točaka, a obuhvatila su prostor od približno 31.700 m2. Analiza podataka prikupljenih prostornim mjerenjima rezultirala je jasnijim uvidom u reljefnu konfiguraciju neposredne okolice nalazišta Kurilovec – Belinščica. Kombiniranje dobivenih podataka s podacima prikupljenim arheološkim istraživanjima, te analizom zračnih fotografija, doprinijelo je jasnijem razumijevanju mogućnosti korištenja ovoga prostora u prapovijesti - definirane su granice brončanodobnog naselja. U okviru provedenih mjerenja na terenu te na temelju istraživanja reljefnih značajki šireg područja nalazišta Kurilovec – Belinščic donijet je prijedlog korištenja digitalnog modela reljefa u istraživanju arheološkog potencijala nizinskih područja.

Na lokalitetu se i dalje provode i testiraju neinvazivne metode arheoloških istraživanja.

Literatura:

  • Kudelić, A., Sirovica, F., Tresić Pavičić, D. 2013, Dokumentiranje reljefnih značajki položaja Kurilovec-Belinščica tijekom 2011. i 2012. godine, Annales Instituti archaeologici, IX, 190–194.
  • Burmaz, J., Bugar, A. 2006, Izvještaj o rezultatima zaštitnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Velika Gorica – jug. Ministarstvo kulture.
  • Kudelić, A. 2016, Kurilovec-Belinščica – brončanodobno naselje u Turopolju, Prilozi instituta za arheologiju, Vol. 33, u tisku.
  • Sirovica, F., Kudelić, A., Tresić Pavičić, D. 2016, Relief features of lowland areas as indicators of archaeological potential, Opuscula Archaeologica Vol. 39, u tisku.
  • Kudelić, A., Mušič, B. 2016, Kurilovec – Belinščica – rezultati geofizičkih istraživanja/Kurilovec – Belinščica – results of geophysical research, Annales Instituti archaeologici XII, 122-126.
  • Kudelić, A. 2015, Tehnološki i socijalni aspekti keramičkih nalaza grupe Virovitica u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i njihov arheološki kontekst, doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, veljača 2015.

Galerija

krajolik – Turopolje
arheološka iskopavanja 2006.
DMR izveden iz HOK-e
zračna fotografija i rezultati visinskih mjerenja – interpretacija rezultata
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.