Donji Vukojevac, sjever – Luke

Naselje, grad, županija: Donji Vukojevac, Sisačko - moslavačka

Vrsta lokaliteta: jednoslojno naselje

Razdoblje: mlađe željezno doba, laten

Vrsta istraživanja: zaštitno

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju iz Zagreba

Voditelji istraživanja: dr. sc. Zorko Marković (2010.g.)

Na trasi autoceste Zagreb-Sisak, dionica Velika Gorica, jug – Lekenik, (2. dio Buševec-Lekenik) stacionaža od 9+200,00 do 20+200,00 na lokalitetu AN 8 Donji Vukojevac, sjever, obavljena su tijekom lipnja i srpnja 2010.g. zaštitna arheološka istraživanja na površini od 1.000 m2 – putni prijelaz Donji Vukojevac gdje su otkriveni ostaci naselja iz mlađeg željeznog doba – latena starog oko 2000 godina. Lokalitet Donji Vukojevac, sjever katastarski naziv Luke, obuhvaća veliku izduženu zaravnjenu terasu niskog brežuljka (poput gradine) koji se proteže pravcem istok – zapad i u blagoj kosini spušta prema jugu u široku dolinu potoka Koravec koji je sigurno u prapovijesna vremena bio puno veća rijeka, vjerojatno plovna i dobra komunikacija preko Odre do Save, na što upućuje naziv zemljišta Luke i otkriće ovako velikog utvrđenog naselja iz mlađeg željeznog doba. Zadano zemljište obuhvatilo je samo mali dio lokaliteta u dužini od 100 m (pravcem S-J) i širini 10 m (pravcem I-Z). Inače se lokalitet prostire na sve četiri strane izvan istražene trase nadvožnjaka. Iako je širina iskopa bila ograničena na samo 10 m, otkrivene su na ravnoj terasi brojne radne jame i spremišta (dimenzije najvećeg spremišta u obliku pravokutnika bile su 4,7x1,3 m dubine 55 cm). Između njih nađene su brojne rupe od drvenih stupova i temeljni rovovi pravokutne kuće (dimenzije u tlocrtu 5,7x3,7 m). Inače po cijelom lokalitetu nađeno je malo ulomaka keramike no po svojoj fakturi i oblicima pripadaju mlađem željeznom dobu – latenu, ali starosjedilačke izrade i halštatske tradicije. Najznačajniji nalaz u ovom naselju bilo je otkriće donjeg dijela velikog zemljanog bedema koji je pravcem SZ-JI okruživao središnji dio naselja. Bedem je bio izgrađen na padini platoa pravcem S-J u dužini (istraženoj) od 34 m, širine 2 m ukopan do 50 cm.

Utvrđeno naselje na lokalitetu Donji Vukojevac-Luke datirano je u mlađe željezno doba i u širemu smislu pripada latenskoj kulturi 4.-1. st. pr. Kr.

Literatura:

  • Minichreiter, K., Marković, Z. 2012, Donji Vukojevac, sjever, zaštitna arheološka istraživanja na trasi autoceste Zagreb – Sisak, Annales Instituti Archaeologici/Godišnjak Instituta za arheologiju, VIII, 79-84.

Galerija

Donji Vukojevac - sjever, Luke, južni dio istraženog terena (snimio: J. Sudić).
Donji Vukojevac – sjever, Luke, temeljni rovovi pravokutne kuće (snimila:o K. Minichreiter).
Donji Vukojevac – sjever, Luke, temelj zemljanog bedema oko latenskog naselja (snimila: K. Minichreiter).
Donji Vukojevac – sjever, Luke, lonac iz jame 10 (snimio: M. Gregl).
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.