Crkva svetog Martina u Maloj Črešnjevici

Naselje, grad, županija: Mala Črešnjevica, Pitomača, Virovitičko-podravska županija

Vrsta lokaliteta: crkva, groblje, gradište

Razdoblje: kasni srednji vijek, novi vijek

Vrsta istraživanja: zaštitno

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: dr. sc. Tatjana Tkalčec (2001.)

Crkva je podignuta na srednjovjekovnom visinskom gradištu, istaknutom položaju u selu Mala Črešnjevica. Središnja zaravan na vrhu prirodnog brežuljka koji dominira širom okolicom utvrđena je jarkom i zemljanim bedemom (najbolje očuvanim s istočne strane). Na najvišoj koti gradišta danas se nalazi pravoslavna crkva 318 Bogonosnih otaca, oštećena tijekom Domovinskog rata. Uslijed požara uzrokovanog eksplozivima, uništen je krov i strop apside i lađe, a oštećeni su gornji dijelovi zidova. Pravoslavna crkva je preuzela zemljište u 17. stoljeću i podigla svoju crkvu očito na ostacima srednjovjekovne, gotičke građevine. Izvorna crkva bila je manjih dimenzija. Za vrijeme baroka je povišena i proširena dogradnjom zapadnog pročelja sa zvonikom, a došlo je i do intervencije u arhitekturi interijera crkve. Gotička struktura prepoznatljiva je u načinu gradnje zidova (tipičan gotički slog polaganja opeka), a restauratorskim radovima otkriveni su i karakteristični gotički prozori. Vidljiva gotička struktura iznad površine zemlje pokazuje da se radilo o maloj seoskoj jednobrodnoj sakralnoj građevini s pravokutnim svetištem. Crkva Sv. Martina spominje se već 1334. godine u popisu župa Zagrebačke biskupije. Arheološkim istraživanjem ustanovljeno je kako gotička jednobrodna sakralna građevina s pravokutnom apsidom ima i stariju fazu gradnje. Otkriveni su ostaci starije polukružne apside za koju, u sadašnjem stadiju istraživanja, nije ustanovljeno radi li se o prvoj gotičkoj ili o još starijoj fazi gradnje. Nakon faze gradnje crkve s polukružnom apsidom, ustanovljene su još dvije gotičke faze te više baroknih i mlađih faza. Oko crkve nalazi se kasnosrednjovjekovno groblje. Pokojnici su ukopavani i unutar gotičkog gabarita crkve pri čemu je većina grobnih cjelina oštećena kasnijim intervencijama.

Literatura:

  • Tkalčec, T. 2002, Arheološko istraživanje crkve Sv. Martina u Maloj Črešnjevici kraj Pitomače u godini 2001., Obavijesti HAD-a, br. 1, god. XXXIV, 99–103.

Galerija

Crkva sv. Martina
Unutrašnjost crkve devastirane u Domovinskome ratu
Temelji polukružne apside
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.