Buzadovac – Vojvodice

Naselje, grad, županija: Buzadovac, Gradec, Zagrebačka

Vrsta lokaliteta: kasnosrednjovjekovno naselje

Razdoblje: kasni srednji vijek, mlađe željezno doba

Vrsta istraživanja: zaštitno

Nositelj istraživanja: Gradski muzej Bjelovar u suradnji s Institutom za arheologiju

Voditelji istraživanja: dr. sc. Tatjana Tkalčec (2011.-2012.)

Arheološko nalazište Buzadovec-Vojvodice nalazi se u dolini rijeke Glogovnice, uz istočnu stranu njenog toka, na livadama zvanim Vojvodice, a prostire se i na zapadnim padinama brijega na kojem je smješteno današnje selo Buzadovec. U srednjovjekovnome kontekstu radilo se o prostoru velike i značajne Križevačke županije unutar tzv. regnum Sclavoniae. Dijelom nalazišta prolazi buduća trasa autoceste A12 Sveta Helena- GP Gola, dionica Gradec- Kloštar Vojakovački. Institut za arheologiju je tijekom 2011. i 2012. proveo istraživanja na površini od 15.340 m2 u kojima je otkriveno veće kasnosrednjovjekovno naselje s ostacima dvjestotinjak objekata. Pronađeni su i tragovi starijih prapovijesnih naselja, odnosno jame i keramički nalazi iz razdoblja 1. st. pr. Krista te pojedinačni litički artefakti iz srednjovjekovnih objekata, a koji potječu iz još starijih prapovijesnih razdoblja.

Život se u kasnosrednjovjekovnome naselju odvijao od polovice 13. pa sve do u drugu polovicu 15. stoljeća. Starije naselje iz 13. stoljeća smješteno je u južnijem dijelu lokaliteta gdje je pronađena velika kuća s podrumom koji se pružao ispod čitave njezine površine. Arheološki ostaci upućuju na to da je bila građena od drvenih dasaka, omazanih blatom. Kuća je bila izdužena oblika, dimenzija 20x4 m, a prema njenome sadržaju poznato nam je da joj je vlasnikom bio istaknutiji pojedinac, višeg životnog standarda. Oko kuće su bili grupirani gospodarski objekti, otpadne jame te ograđeni prostor za boravak domaćih životinja. U 15. stoljeću naselje se širi prema sjeveru gdje je pronađena koncentracija objekata gospodarske namjene s vatrištima, ognjištima i pećima. Na sjevernome dijelu nalazišta pronađeni su ostaci dviju zemljanih peći s kupolama koje su na dnu imale „tarac“ načinjen od mnogobrojnih ulomaka keramičkih posuda koji su služili kao izolatori topline.

Valja istaknuti mnogobrojne nalaze keramičkih „kugli“ (okruglih, bikoničnih, plosnatih i valjkastih oblika). Sporna je njihova namjena - jesu li služile kao projektili za praćke u lovu i vojnim aktivnostima ili kao grijači za hranu, osobito primjerice pri proizvodnji sira.

Literatura:

Galerija

Lonac iz 2. pol. 13. st.
Kuća s podrumom iz 2. pol. 13. st.
Keramičke kugle
Kasnosrednjovjekovna peć
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.